Öne Çıkan İçerikler

10
Çağırım ( )

Çağırma işi

ANLAMI
Aktarılmak ( nsz )

Aktarma işine konu olmak "Pek çok roman ve hikâye de sinemaya aktarılmıştır." - A. Ağaoğlu

ANLAMI
Piştov ( isim )

Osmanlı ordusunda bir süre kullanılan, paçavrayla sıkıştırılmış barutu horozunda bulunan çakmak taşı ile ateşleyip kurşu

ANLAMI
Cımbarlama ( isim )

Cımbarlamak işi

ANLAMI
Şairane ( )

Şaire yakışır biçimde, şair gibi, ozanca "Çok şairaneydi doğrusu o yazınız." - Y. K. Karaosmanoğlu

ANLAMI
Gayrisıhhi ( sıfat )

Sağlıklı olmayan, sağlıksız

ANLAMI
Yankesici ( isim )

Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, hissettirmeden bir şeyler çalan kimse, cep faresi, tırtıkçı "Polis yankes

ANLAMI
Şangırtı ( isim )

Tabak, bardak, şişe vb.nin bir yere veya birbirine çarparken, kırılırken çıkardığı sesin adı

ANLAMI
Tahrip ( isim )

Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma "Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım." - S. F. Abasıyanık

ANLAMI
Larvacıl ( sıfat, )

hayvan bilimi Larvayla beslenen (hayvan)

ANLAMI