Öne Çıkan İçerikler

10
Muayenehane ( isim )

Hekimlerin hastalarını muayene ettikleri yer

ANLAMI
Omlet ( isim )

Çırpılmış yumurtayla sade olarak yapılabilen veya içine peynir, kıyma vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek "Mantarl

ANLAMI
Meydani ( isim )

Beyaz veya renkli, yol yol ipek çözgülü dokunmuş kumaş

ANLAMI
Tahakküm ( isim )

Baskı, zorbalık, hükmetme "Sen böyle karı tahakkümü altında mı kalacaksın?" - M. Ş. Esendal

ANLAMI
Fetişizm ( ruh )

toplum bilimi İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapınc

ANLAMI
Vah ( )

ünlem "Yazık" anlamında söylenen bir söz

ANLAMI
Tevbih ( isim )

Paylama "Haklı mı, haksız mı olduğunu kestiremediğim bu tevbihe gülümsedim." - Ö. Seyfettin

ANLAMI
Yukarıdan ( zarf )

Tepeden, üstten

ANLAMI
Tefehhüm ( isim )

Anlama

ANLAMI
Bulaşmak ( )

Bir nesne, üzerine sürülen bir şey yüzünden kirlenmek "Tabak bulaştı."

ANLAMI