Akçıl nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Akçıl Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Akçıl

İçinde ak renk bulunan "İçlerinden birisi akçıl kirpiklerini kırpıştırdı, bir ölüm boyasıyla boyanmışa benzeyen dudaklarını kıpırdattı." - N. Hikmet

2)
Akçıl (sıfat)

Rengi atmış, ağarmış "Buruşuk, akçıl donlu bir bedevi." - R. H. Karay

Akçıl Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Ardahan ili, Kurtkale bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Beyaza yakın, beyazı çok, rengini atmış, solmuş (kumaş v.s. hakkında).

3)

Tarama Sözlüğü

Beyazımtırak.

4)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Beyazımsı.
Rengini atmış, ağarmış, soluk, solgun. Cinsiyet: Kız
Beyazımsı.
Rengini atmış, ağarmış, soluk, solgun.

Akçıl Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • A
  • K
  • Ç
  • I
  • L

Akçıl Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • A
  • K
  • Ç
  • I
  • L

Akçıl İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

16 Kelime
(ulusi.)
Devlet tapıncakçılığı

Devlete toplumda bağımsız bir kişilik yükleyerek onu kutsal bir kurum olarak algılayan, devletin çıkarlarını her şeyin üzerinde görerek, devletin, bireylerin yaşamlarına her düzeyde karışabileceğini kabul eden anlayış.

(eko.)
Vergi kaçakçılığı

Yükümlünün, ödemesi gereken vergiyi, vergi yasalarına aykırı eylemlere başvurup az ödemesi ya da hiç ödememesi böylece devleti vergi kaybına uğratması.

()
Kurakçıl bitki

çevr. Sıcak ve kurak ortamlara dayanan ya da böyle ortamlarda iyi gelişme gösteren bitkiler; eşanlam: kuraklığa dayanıklı bitki, kserofit.

(insb.)
Tapıncakçılık

Doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı nesnelere korkuyla karışık dinsel ve büyüsel saygı duyma, onlardan yarar umma; onlara tapınma.

(topb.)
Mal tapıncakçılığı

İnsan emeğinin ürünü olan nesnelerin özerk ve durdurulamaz bir güç niteliği kazanarak insana egemen olması, mala tapınma.

(tar.)
Ortakçılık

Bir tarım işletmesinde, mülk sahibinin üretime katılmaması durumunda, üretim öncesi yapılan bir anlaşmaya bağımlı kalınarak elde edilen hasılanın mülk sahibi ile üretimi gerçekleştiren arasında paylaştırılması.

(fel.)
Ahlakçılık

Her şeyi ahlak açısından görüp değerlendiren görüş ve bunun yazına yansıtılması.

(tar.)
Tek konakçılı kene

Larva, nimf ve erginlerinin meydana çıkıp, beslenme ve çiftleşmelerini, biyolojik gelişimini ilk konakçısı üzerinde tamamlayan ve konakçısını ara evrelerde terk etmeyen, bütün evreleri sığır başta olmak üzere at, geyik, ve bazen de koyun, keçi ve kirpide dışparazit olarak yaşayan, sadece erginleri yumurtalarını toprağa bırakan, Lyme hastalığı, kene felci, Q- humması, Uzakdoğu kene virüsü gibi hastalıkların taşıyıcısı olan ve tropik ve subtropik  bölgelerde yaygın, sığır kenesi  Rhipicephalus annulatus gibi bazı Ixodidae türlerine verilen ad.

(tar.)
çokkonakçılı

Pas funguslarının hayat dönemlerini iki farklı konakçıda tamamlama hali. Yaşam döngüsünü tamamlamak için iki ya da daha fazla konakçıya gereksinim duyan organizmanın özelliği.

(insb.)
Olanakçılık

İlk olarak Marshall Sahlins'in ortaya attığı, coğrafya koşullarının bölgesel kültürleri belli ölçülerde etkilemesine karşın, kültürlerin asıl belirleyicisinin insan eylemleri olduğunu savunan coğrafya kuramı.

(bkz.)
Mutlakçılık

Array

Yukarı Çık