Akıbet nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Akıbet Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Akıbet (i. )

( ﻋﺎﻗﺒﺖ ) i. (Ar. ‘āḳibet )

2)
Akıbet (i. )

Daha önce yapılan şeylere göre varılan netîce, sonuç: Gāliba babamla annem bu âkıbete karşı tedbir almışlar (Aka Gündüz).

3)
Akıbet (i. )

İnsanın başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum: Eğer böyle bir âkıbete uğrarsan… (Reşat N. Güntekin). Ayaklarımızın dibine yığılmış çantalarımıza bakarak âkıbetimizi bekliyoruz (Yusuf Z. Ortaç).

4)
Akıbet (i. )

İşin sonu.

5)
Akıbet (i. )

Netîcede, işin sonunda, nihâyet: Belledim âkıbetü’l-emr yolu erkânı (Esrar Dede). ● Âkıbet-bin ( ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻴﻦ ) birl. sıf. (Fars. bіn “gören” ile) Uzak görüşlü, her işin sonunu önceden gören: Seyr eder eşk-i gül-âbı hande-i gül-goncede / Âkıbet-bîn eyleyenler dîde-i irfânını (Nedim). ● Âkıbet-endiş ( ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺶ ) birl. sıf. (Fars. endіş “düşünen” ile) İşin sonunu önceden düşünen, düşünceli, tedbirli: Dânâ-yı müdebbir ki olup âkıbet-endîş / Âgâhtır endîşesi encâm-ı verâdan (Nâilî). Kişi âkıbet-endîş gerek (…).

6)
Akıbet (i. )

Son, nihâyet, encam; gelecek, istikbal: “Çocuklarının âkıbetini hiç düşünmüyorsun.” Hak girmeyen sarayın âkıbeti: Kül duman (Mehmet E. Yurdakul). Mağlûp için esâret-i ebediyye ile ölümden başka âkıbet muntazır değildi (Cenap Şahâbeddin).

7)
Akıbet (i. )

zf. Sonunda, nihâyet, netîcede: Can kuşu kafesten âkıbet uçar (Pir Sultan Abdal). Yüz elli yıl sıra dağlar birer birer yücelir / Ve âkıbet Dede’nin anlı şanlı devri gelir (Yahyâ Kemal). ѻ (–nin) Âkıbetine uğramak: Aynı kötü duruma düşmek: “Aklını başına toplamazsan sen de onun âkıbetine uğrarsın.” Âkıbetü’l-emr:

Akıbet Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Akıbet (isim)

Bir iş veya durumun sonu, sonuç "Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum." - İ. O. Anar

2)
Akıbet (zarf)

Sonunda, önünde sonunda "Kurdun oğlu akıbet kurt olur, demiş ve bu söz beş muallimin meslek ve ilim haysiyetine dokunmuştur." - R. N. Güntekin

Akıbet Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Outgrowth “ What is the outgrowth ”
 • ALMANCA Auswuchs “ Was ist der Auswuchs ”
 • İSPANYOLCA Crecimiento “ ¿Cuál es el resultado ”
 • ÇİNCE 产物 “ 什么是的产物 ”
 • FRANSIZCA Excroissance “ Qu'est-ce que l'excroissance ”
 • Arapça ثمرة “ ما هي ثمرة ”
 • İTALYANCA Escrescenza “ Che cosa è la conseguenza ”
 • JAPONCA 成果 “ の働きを ”
 • PORTEKİZCE Resultado “ Qual é a conseqüência ”

Akıbet Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • A
 • K
 • I
 • B
 • E
 • T

Akıbet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Kurdun oğlu akıbet kurt olur

Kişi sonunda kendi karakterini, aslını, düşüncesini atalarına benzer biçimde ortaya koyar.

(Atasözü)
Niyet hayır, akıbet hayır (selamet)

Her girişilen işin niyeti önemlidir, iyi niyetle girişilen bir işin sonu doğal olarak hayırlı olur.

(Deyim)
(birinin, bir şeyin) akıbetine uğramak

Birinin içinde bulunduğu kötü duruma benzer bir duruma düşmek: “Ben Kristof Kolomb'un akıbetine uğramak istemiyorum.” -S. F. Abasıyanık.

Akıbet Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • A
 • K
 • I
 • B
 • E
 • T
Yukarı Çık
x