Akim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Akim Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Akim (sıf. )

( ﻋﻘﻴﻢ ) sıf. (Ar. ‘uḳm > ‘aḳāme t “kısır olmak”tan ‘aḳіm )

2)
Akim (sıf. )

Çocuğu olmayan (kimse), kısır.

3)
Akim (sıf. )

teşmil. Netîcesiz, sonu olmayan: akim bir tefekkür içinde kendimizden geçmiş iken… (Ahmet Hâşim). ѻ akim bırakmak: Sonuçlandırmamak, yarım bırakmak. akim kalmak: Sonuçlanmamak, başarıya ulaşamamak: Fakat bütün cehd ü himmeti akim kalıyordu (Cenap Şahâbeddin). Bu güzel teşebbüs, Bâbıâli’nin ısrarlı tâmimlerine rağmen bu yüzden akim kalmıştır (Nihad S. Banarlı). ● Akîme ( ﻋﻘﻴﻤﻪ ) sıf. akim kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Hayvânât-ı akîme: Kısır hayvanlar.”

4)
Akim (sıf. )

Verimsiz, semeresiz: Sarı ve akim topraklar, cılız ve sıska ağaçlar (Ömer Seyfeddin).

Akim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Akım (isim)

Akma işi

2)
Akım (coğrafya)

Debi

3)
Akım (fizik)

Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan "Gecenin hummalı sessizliği kulaklarında yüksek voltajlı bir elektrik akımı gibi vınlıyordu." - A. İlhan

4)
Akim (sıfat)

Kısır, verimsiz, döl veremeyen

5)
Akım

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz "Gerçekçilik akımı."

6)
Akim

Sonuçsuz, başarısız

Akim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

15
1)

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

(Resim, Heykel, Mimarlık) İlk kez

y.y.'ın birinci yarısında başlayan ve üslûp niteliğini taşımayan sanat görüşü. Örn: Gerçekçilik, gerçeküstücülük gibi.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ayağın üstü.

3)

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Bir akarsuyun herhangi bir kesiminde saniyede geçirdiği suyun oylumu : m
/sn.

4)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

Bir akarsuyun, belli bir noktadan zaman biriminde geçirdiği su.

5)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları.

6)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Bir iletkenden bir saniyede geçen yük miktarı. SI sisteminde birimi amperdir.

7)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.

8)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Elektriğin bir yöne akışı.

9)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Elektrik yükünün aktarım hızı.

10)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

genel uygulayım: bk. akıntı.
fizik: Birim zamanda dik bir kesitten geçen özdek, elektrik yükü vb. ilişkin nicelik.

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hâkim

12)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Meyil, suya akış imkânı veren eğim: Bu damın akımı yok.

13)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Saygılı, iyi eğitim görmüş çocuklar için seslenme ünlemi: Akım, sen bize neden gelmez oldun.

14)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema/TV. Bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum.

15)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Yazınsal yönelim ve yönsemelere verilen ad.

Akim Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Current “ What is current ”
 • ALMANCA Aktuelle “ Was ist die aktuelle ”
 • İSPANYOLCA Actual “ Lo que es actual ”
 • ÇİNCE 电流 “ 什么是当前 ”
 • FRANSIZCA Actuel “ Ce qui est actuel ”
 • Arapça الحالي “ ما هو الحالي ”
 • İTALYANCA Corrente “ Ciò che è attuale ”
 • JAPONCA 現在の “ 何が現在の ”
 • PORTEKİZCE Atual “ O que é atual ”

Akim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • A
 • K
 • I
 • M

Akim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • A
 • K
 • I
 • M

Akim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

22 Kelime
(bkz.)
Hakim

(meteo.)
Hakim görüş uzaklığı

Ufuk çizgisinde görüş uzaklığı nişanlarının en az yarısının net bir şekilde tanınabilir olduğu uzunluk.

(bkz.)
Hakimin reddi

Array

(bkz.)
Hakimiyet

topb. ulusi. egemenlik

(orm.)
Hakimiyet alanı

Hayvanlar tarafından kullanılan mesken alanlarının savunulan bölgesi; eşanlam: teritori.

(orm.)
Hakimiyet alanı davranışı

Hayvanların kendilerine ait kabul ettikleri bölgeyi korumaları için idrar, dışkı ve koku bırakmak veya boynuzlarını çalılara sürmek şeklinde sergiledikleri davranışlar; eşanlam: teritoriyel davranış.

(bkz.)
Hakimiyet göstergesi

Array

(bkz.)
Hakimiyet tasarrufu

Array

(bkz.)
Hakimlik teminatı

Array

(meteo.)
Hakim rüzgar

Gün, ay, mevsim veya yıl gibi belirli bir dönemde, diğerlerine göre en sık, en fazla esen rüzgarın yönü.

(bkz.)
Naip hakim

Array

Yukarı Çık
x