Alaca nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Alaca Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Alaca (i. )

i. (< ala+ca ) [Renginden dolayı bu adı almıştır; kelime Rusça’ya, Balkan dillerine ve alāçe şeklinde Farsça’ya da geçmiştir] Birkaç renkli iplikten dokunan, genellikle kırmızı zemin üzerine sarı çubuklu, Anadolu’da çok yaygın bir kumaş cinsi: “Pamuklu alaca.” “İpekli alaca.” alaca denilen kumaşla nasıl keklik avlandığını anlattı (Refik H. Karay). Yenikapı – Aksaray – Fâtih hattı ile sıralanabilecek orta halli halk mahallelerinde birçok alaca tezgâhları vardı. Tire, Erzincan ve Şam alacalarının taklitleri dokunurdu (Reşat E. Koçu).

Alaca Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

7
1)
Alaca (bitki)

bilimi Ağaçta ilk olgunlaşan meyve "Bu incirin alacasını ben yedim."

2)
Alaca (bitki)

bilimi Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben

3)
Alaca (isim)

Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala

4)
Alaca

Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma

5)
Alaca (sıfat)

İki veya daha çok renkli

6)
Alaca

Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez

7)
Alaca

özel, isim Çorum iline bağlı ilçelerden biri

Alaca Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

33
1)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

(I) Kekliğe yaklaşmakta kullanılan üzeri keklik motifleriyle süslü bir araç (*İlyas -Burdur).

2)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

(II) Bir basma türü. (Köprü *Şarkikaraağaç -Isparta)

3)

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

(Resim) Resimde, birbiri ile uyuşması düşünülmeden sürülmüş birçok rengin bir arada görünüşü. Deli alacası da denir.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ahlâksız, ara bozucu, dönek, uğursuz adam

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Aklı karalı.
İki renkli.
Çeşitli desenli (kumaş için).
Kalınca dokunmuş, kalın çizgili, kadın elbiselik kumaşı.

6)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Artvin ili, Borçka ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

At ve eşeklerin ağzında olan bir çeşit hastalık.
Sıraca hastalığı.
Bir çeşit hastalık.
Çiçek bozuğu, çopur yüz.

8)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Batman ili, Oğuz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

9)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Bayburt ili, Aydıntepe ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

10)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Birkaç rengin karışımından oluşan renk.
Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma.
Ağaçta ilk olgunlaşan meyve.

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çok renkli, karışık renkli

12)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Diyarbakır ili, Kulp ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

13)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Dizelerinden her biri başka dille yazılmış koşa ya da koşuk.

14)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Elâzığ ili, Poyraz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

15)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

16)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Erzurum ili, Ilıca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

17)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Erzurum ili, Köprüköy ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

18)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Gaziantep ili, İslâhiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

19)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

k. ala (I)-

bk. ala (I)-

bk. alabacak (III).

20)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

k. ala (III)-

Kıldan dokunmuş sergi, bir çeşit kilim.
Heybe.
Kenarları işlemeli büyük baş örtüsü.
Kadın donu.
bk. ala (III)-

21)

Tarama Sözlüğü

karışık renkli.
Çubuklu kumaş.
İki yüzlü, münafık.
Karışık renk, nakış.

22)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Kars ili, Digor ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

23)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

24)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Keklik avında kullanılan, çeşitli renklerle boyanmış bez tuzak.

25)

Güncel Türkçe Sözlük

öz. a. (ala'ca) Çorum iline bağlı ilçelerden biri.

26)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Sivas ili, Yıldızeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

27)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.

28)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Şanlıurfa ili, Ceylânpınar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

29)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Tahta parmaklıklı ağıl, bostan, bahçe kapısı.
Hapishane.

30)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Üzüme düşen ben.
Ben düşmüş üzüm, erken olgunlaşan bir çeşit üzüm.
Meyvalara düşen ben.
Bir ağaçta ilk olgunlaşan yemiş: Bu incirin alacasını ben yedim.

31)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Üzüme düşen olgunlaşma belirtisi, ben.

32)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yarı olgun üzüm

33)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yerlilerin el tezgâhlarında dokudukları renkli pamuklu bez.

Alaca Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • A
  • L
  • A
  • C
  • A

Alaca Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Alacağım olsun da alakargada olsun

Borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.

(Atasözü)
Alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysun

Borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.

(Atasözü)
Insanın (adamın) alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır

Hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.

(Atasözü)
Arı bal alacak çiçeği bilir

Işini bilen kimse nereye başvuracağını bilir.

(Atasözü)
Alacakla verecek (borç) ödenmez

Bir yerden alacağınız parayla başka bir yere olan borcunuzu kapatamazsınız.

(Atasözü)
Borçlunun duacısı alacaklısıdır

Borçlunun ölmemesi ve para kazanması için en çok dua eden alacaklısıdır.

(Atasözü)
Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde

Hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.

(Atasözü)
Kefen alacak adam yüzünden belli olur

Bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır.

(Deyim)
Alaca düşmek

Meyve olgunlaşmaya başlamak.

(Deyim)
Alacağına şahin, vereceğine karga (kuzgun)

Alacağını isterken ısrar eden, borcunu öderken de güçlük çıkaran kimse.

(Deyim)
Alacaklı çıkmak

Alacağı vereceğinden çok olmak.

(Deyim)
Bal alacak çiçeği bilmek (bulmak)

çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek, bulmak.

(Deyim)
Can alacak nokta (yer)

Bir şeyin en önemli yeri: “Bağırasım geldi ama bey kardeşim, bağıramadım bir türlü, kâfirin kızları oyunlarının tam can alacak noktalarına gelmişlerdi.” -N. Hikmet.

(Deyim)
Kan alacak damarı bilmek

Nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek.

Alaca Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • A
  • L
  • A
  • C
  • A

Alaca İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

54 Kelime
(huk.)
Vergi alacağı sistemi

Pay senetlerinden elde edilen kazançlarda, gelir ve kurumlar vergisinin birlikte uygulanmasından doğan çifte vergilendirmeyi gidermek üzere kullanılan yöntem.

(orm.)
Alaca sinekkapan

Ötücü kuşlar takımının sinekkapangiller familyasından, boyu cm ve - g ağırlığında, erkeğinin alnı küçük beyaz lekeli, başı, sırtı, kanatları ve kuyruğunun ortası siyah, dişinin başı, sırtı ve kuyruk sokumu gri, ötüşü "sri, srü, sri" şeklinde, ormanlar, parklar ve bahçelerde yaşayan, yaz göçmeni ve geçit kuşu türü.

(meteo.)
Akşam alacakaranlığı

Gün batımı zamanından karanlığa kadar ki ışığın solma dönemi.

(elk.)
Alacalı gürültü

Faz uyumlu aydınlatma kaynağı kullanılan radar veya akustik imgelerde çok sayıdaki küçük saçıcının yol açtığı yapıcı ve yıkıcı girişimlerin sonucunda oluşan rasgele farklı parıltılı nokta olarak beliren gürültü.

(tar.)
şüpheli alacak

Alacaklar arasında bulunmakla beraber, tahsil edilmesi belirsiz hale gelmiş veya ödenmesi ihtimali çok düşük bulunan alacaklar; eşanlam: batık kredi.

(meteo.)
Alacakaranlık ışınları

Günbatımında, güneş ışınlarının stratokümülüs tipi bulutların ve/ya da dağların aralarından tek bir noktadan ışıyormuş izlenimi yaratan, arkaplandaki kara bulutlar ya da gölgedeki dağ yamaçları ile bu etkinin arttığı, çok sayıda açık ve koyu hüzmeler halinde görülen atmosferik optik olayı.

(meteo.)
Alacakaranlık

Sabahları güneş doğmadan ve akşamları güneş battıktan sonra, gökyüzünün tümü ya da bir kısmının gökyüzü ya da bulutlar tarafından güneş ışınlarının saçılması nedeniyle aydınlık görülmesi.

(meteo.)
Alacakaranlık kemeri

Güneşin karşı tarafında ve giderek ufkun altına inen mor ışıklardan yeryüzünün gölgesini ayıran gülkurusu ışık bandı.

(tar.)
Alacalı halı böceği

Kınkanatlılar takımının deri böcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Anthrenus verbasci olan, erginleri ,-, mm boyunda, göğüs ve kanatları beyaz, kahverengimsi ve sarımsı düzensiz lekeli, erginleri polenlerle beslenirken, larvaları doğal lifler, halı, kilim, mobilya ve böcek koleksiyonlarında beslenerek zarar veren böcek türü.

()
Salacak

Üzerinde ölü yıkanan kerevet, teneşir.

(isl.)
Alacak senetleri hesabı

Bir işletmenin üçüncü kişilere sattığı mal, gördüğü hizmetlere ya da senetsiz ticari alacaklarına karşılık aldığı bono ve poliçelerin izlendiği hesap.

Yukarı Çık