Alakalanmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Alakalanmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Alakalanmak

-le İlgilenmek

2)
Alakalanmak

Bir şey çekici gelmek

3)
Alakalanmak

Bir şeyden zevk almak

4)
Alakalanmak

Gönül bağlamak, yakınlık duymak

Alakalanmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

11 Harf
 • A
 • L
 • A
 • K
 • A
 • L
 • A
 • N
 • M
 • A
 • K

Alakalanmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

11 Harf
 • A
 • L
 • A
 • K
 • A
 • L
 • A
 • N
 • M
 • A
 • K

Alakalanmak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Alakalanmak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(f.)
Alâkalanmak

İçinde istek veya merak duyarak meşgul olmak, alâka göstermek, ilgilenmek: Fakat şu da var ki şarkı, gözünü sâdece kendi içine çevirip dış tabiatla alâkalanmamak nasıl gevşetip olduğu yere bağlamışsa… . Gönül vermek, hissî bir alâka ve yakınlık duymak [Eskimiştir]: Ah Sofia, sen de alâkalandın mı nedir? Bu herife arka çıkar durursun .

Yukarı Çık