Aldanmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Aldanmak Nedir ve Ne Demek?

6
1)
Aldanmak (dönüşlü f. )

(Bitkiler için) Erken gelen sıcaklar yüzünden mevsimsiz çiçek açmak.

2)
Aldanmak (dönüşlü f. )

Avunmak, oyalanmak: Ben bu gözlerle mükedder, âciz / Sana baktıkça tesellî bulurum, aldanırım (Tevfik Fikret).

3)
Aldanmak (dönüşlü f. )

Bir yalana, bir hîleye, güvene lâyık olmayan birine kanmak, kapılmak; oyuna gelmek: “Bu evi alırken komisyoncuya inanmakla aldandığımı neden sonra anladım.” Karac’oğlan gel kendine / Aldanma dilber fendine (Karacaoğlan). ♦ (–)

4)
Aldanmak (dönüşlü f. )

dönüşlü f. ( < alda-n-mak ) (-e)

5)
Aldanmak (dönüşlü f. )

Hayal kırıklığına uğramak: Ulviye’nin de canını yakabileceğin ümîdiyle daha şimdiden övünmeye başlama, aldanırsın (Ahmed Midhat Efendi). Kimseye îtimâdı yoktur. Kim bilir ne kadar aldanmıştır (Burhan Felek).

6)
Aldanmak (dönüşlü f. )

Yanılmak, yanlış hüküm vermek, hatâya düşmek: Uzandı keşküle heyhât işte aldandı (Mehmet Âkif). Biraz sonra Ali Rızâ Bey bu tahmîninde aldandığını gördü (Reşat N. Güntekin). Yolların trafik bakımından emniyeti size bağlı değil mi? Aldanıyorsam özür dilerim (Burhan Felek).

Aldanmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

5
1)
Aldanmak ()

-e Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak "Bunun aksini umanlar aldanacaktır, hüsrana uğrayacaktır." - K. Korcan

2)
Aldanmak (nsz)

Avunmak, oyalanmak

3)
Aldanmak ()

Bir hileye, bir yalana kanmak

4)
Aldanmak

Havanın birden ısınmasıyla zamansız açan çiçek, soğuk sebebiyle donmak

5)
Aldanmak (nsz)

Hayal kırıklığına uğramak "Sen benim dediklerime kulak ver, aldanmazsın!" - M. Ş. Esendal

Aldanmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • A
 • L
 • D
 • A
 • N
 • M
 • A
 • K

Aldanmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • A
 • L
 • D
 • A
 • N
 • M
 • A
 • K

Aldanmak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime
Yukarı Çık
x