Algoritma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Algoritma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Algoritma (isim,)

matematik Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu

Algoritma Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bir sorunun çözümü için, sonlu sayıda adım biçiminde iyice tanımlanmış, sonlu bir kurallar kümesi, örn. sin x değerini belirtilmiş bir duyarlıkla hesaplamak için, tümüyle belirlenmiş bir aritmetiksel yordam. IX. yüzyılda Orta Asya'da Harizm bölgesinde yaşamış matematikçi Muhammed bin Musa Al-Harizmi'nin adından gelen terim.

2)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

İşlemler zinciri.

3)

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

k. çözüm yolu

Algoritma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • A
 • L
 • G
 • O
 • R
 • I
 • T
 • M
 • A

Algoritma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • A
 • L
 • G
 • O
 • R
 • I
 • T
 • M
 • A

Algoritma Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Algoritma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

30 Kelime
(endst.)
üst düzey buluşsal algoritma

Optimizasyon problemlerinin çözümünde, genetik algoritmalar, tabu arama, karınca kolonisi ve benzetimli tavlama gibi buluşsal optimizasyon problemleri çözümlerinden hangisinin kullanılacağına karar veren üst düzey buluşsal yöntem; eşanlam: metasezgisel algoritma, üstsezgisel algoritma.

(endst.)
Fırsatçı algoritma

Eniyileme problemlerinde, performans uzayının tümünü gözlemlemeden, her adımında amaç fonksiyonuna en büyük katkıyı yapacak adımı atarak global en iyi sonucu bulması umulan algoritma türü.

(blşm.)
Algoritma bilimi

Algoritmaların özellikleri, gösterim yöntemleri, farklı hedefler doğrultusunda eniyilenmeleri gibi konuları araştıran bilim dalı.

(endst.)
Dal sınır algoritması

Tamsayılı programlama problemlerine veya genel anlamda global sürekli eniyileme problemlerine gevşetilmiş doğrusal programlama alt problemleri yardımıyla çözüm arayan bir yöntem.

(elk.)
Gözü kapalı algoritma

Herhangi bir eğitim dizisi ya da referans işaretinin yardımı olmadan, salt gözlem verilerine dayanarak çözüm sağlayan algoritma.

(elk.)
Sağlam algoritma

Tasarlanmış olduğu koşullardan sapmalar olduğu durumlarda bile başarısızlığa uğramayan, yeterince iyi sonuç veren algoritma; eşanlam: dayanıklı algoritma, gürbüz algoritma.

(müh.)
Algoritma

Özgül bir soruna sonlu sayıda adımla çözüm sunan ayrıntılı mantık yordamı.

(endst.)
Arama algoritması

Bir matematik problemde ya da yordamda birçok aday çözümün bulunduğu bir uzayda belirli özelliklere sahip çözümü arama algoritması. Bir veritabanında istenen özellikleri taşıyan öğe ya da öğeleri bulma algoritması.

(ist.)
Beklenti-enbüyütme algoritması

Gözlenemeyen değişkenlere ve kestirilmesi gerekli parametrelere sahip bir modelin en büyük olabilirlik ya da en büyük sonsal olasılık tahmininde kullanılan döngüsel bir eniyileme algoritması; beklenti adımında bir önceki döngüdeki parametreler ışığında logaritmik olabilirlik  fonksiyonunun beklenen değeri ile orijinal olabilirlik fonksiyonuna bir alt sınır bulan, enbüyütme adımında ise bu alt sınır parametre değerlerine göre eniyileyen iki adımlı döngüsel tahmin yöntemi; eşanlam: beklenen değer – maksimum değer algoritması.

(endst.)
çapraz geçiş algoritması

Matematiksel programlama problemlerinin çözümünde başlangıç olur çözüme ihtiyaç duymadan ilkin ve eşiz çözümler arasında sırasıyla işlem yapılan ve simpleks algoritmasının aksine pivot belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan bir çözüm algoritması.

(ist.)
çizge kesi algoritması

Bilgisayarla görme, imge bölütleme, stereo karşılıklılık gibi alt düzey imge işleme problemlerinin çözümüne uygulanan, imgenin piksellerini bir çizgenin düğümleri gibi ele alıp, bu çizge üzerinde en düşük maliyetli kesiyi bulmayı hedefleyen algoritmalar.

Yukarı Çık
x