Analitik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Analitik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Analitik (sıfat)

Çözümlemeli

Analitik Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

(Yun. analytike tekhne = çözmeye yarayan sanat)
Aristoteles'te biçimsel mantıkla eşanlamlıdır. Birinci Analitikler ve İkinci Analitikler, Organon adlı mantık kitabının üçüncü bölümünü kurarlar, bunlarda Aristoteles, bilimsel yöntemin öğeleri olan çıkarımları ve tanıtlama yollarını inceler.
-Kant için analitik, anlığın biçimlerini incelemedir; Transendental Analitik anlığın -> öncel (apriori) biçimlerinin bilimidir.

2)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

Analiz yöntemi kullananı, analiz ile ilgili.

Analitik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • A
 • N
 • A
 • L
 • I
 • T
 • I
 • K

Analitik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • A
 • N
 • A
 • L
 • I
 • T
 • I
 • K

Analitik Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Analitik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

12 Kelime
(bkz.)
Analitik oyun

çözümlemeli oyun

(müh.)
Analitik irdeleme

Neden ve sonuç ilişkilerinin arandığı, gözlemlenen görüngü hakkında rasyonel bir açıklama getirmeye çalışan irdeleme.

(endst.)
Analitik ağ süreci

Ölçütler ve seçenekler arası iç ve dış bağımlılıklar ile geribeslemeleri değerlendirebilen, ikili kıyaslamalar ile ölçütlerin ve seçeneklerin ağırlıklarını belirleyen, çok amaçlı karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan bir analitik karar verme yöntemi.

(müh.)
Analitik hata

İncelenen bir niceliğin gerçek değeri ile hesaplanan veya kestirilen değeri arasındaki fark; bu fark gerek niceliğin kendi boyutlarında ifade edilir, gerekse boyutsuz olarak yüzde ya da binde olarak ifade edilir.

(müh.)
Analitik çözüm

Bir türevsel denklemin çözümünde olduğu gibi matematiksel bir problemin matematik analiz teknikleri kullanılarak, yaklaşıklıklar içermeyen elde edilen çözümü.

(geom.)
Analitik fotogrametri

Fotoğraf çiftlerini kullanarak gözlemlenen yapıların üç boyutlu geri çatımı,  nesneler arasındaki geometrik ilişkileri saptama gibi problemleri perspektif geometriye dayanarak çözen yöntem.

(kim.)
Analitik kimya

Maddelerin kimyasal bileşimini, madde içindeki element ve bileşiklerin nitelik ve niceliklerini belirlemekle uğraşan kimya dalı.

(bkz.)
Analitik felsefe

çözümleyici felsefe

(bkz.)
Analitik kübizm

çözümlemeli kübizm

(müh.)
Analitik model

Yazılımda, benzetimde, modellemede çözümü mümkün olan denklemlerle ifade edilen süreç ya da fenomen.

(elk.)
Analitik işaret

Bir işaret fonksiyonu ele alındığında, gerçel kısmı o işaretin kendisi, sanal kısmı da o işaretin Hilbert dönüşümü olan karmaşık işaret.

Yukarı Çık