Anılma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Anılma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Anılma (isim)

Anılmak işi

Anılma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • A
 • N
 • I
 • L
 • M
 • A

Anılma Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmez

Hiçbir emek harcanmadan para kazanılması mümkün değildir.

(Atasözü)
Soran yanılmamış (yorulmamış)

Bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

(Atasözü)
Kel yanında kabak anılmaz

Bir kişinin yanında, uzaktan da olsa onun kusurunu hatırlatabilecek sözler söylemekten çekinilmelidir.

(Deyim)
Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz

Birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

Anılma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • A
 • N
 • I
 • L
 • M
 • A

Anılma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

12 Kelime
(fel.)
Yanılmalı tasım

Ne doğru diye kabul edilmiş görüşlerden ne de doğru ve ilk öncüllerden yola çıkılarak yapılan çıkarım; yanılmaya dayanan tasım.

(ulusi.)
Yurttaşlığın yeniden kazanılması

Kişinin, yurttaşlık yasasının tanıdığı seçme yollarından yararlanarak ya da yetkili makam kararı ile yurttaşlığını terk ettikten ya da yitirdikten sonra yeniden kazanması.

(müh.)
Deneme yanılma

Problem çözmede, süreç geliştirmede ya da bilgi edinmede kullanılan, ilk denemedeki başarısızlığın nedenini çözümleyip gidererek bir sonraki sınamayı gerçekleştirmek şeklinde uygulanan yöntem.

(yönb.)
Deneme-yanılma tekniği

Bir sorunu çözmek amacıyla değişik edimlerde bulunup sonuca götürmeyenleri eleyerek çözüme ulaşma tekniği.

()
Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

çocg. egitb. Deneğin, nasıl çözümlenebileceği konusunda bilgi ve becerisi bulunmadığı bir sorun ya da durum karşısında, değişik davranışları deneyerek, çözüme yaramayanları bir yana bırakıp yararlı ve etkili olanları seçmeyi öğrenmesi, sınama-yanılma öğrenmesi.

(bkz.)
Deneme yanılma yöntemi

öğrenme

(kentb.)
Kullanılmayan yapı

İşe yaramaz bir duruma geldiği için kullanılmayan, yenilenmesi ya da yıkılması gereken, bu amaçla kamu kuruluşlarının işe karışmasını gerektiren yapı.

(huk.)
Yanılma

Kimi hukuk işlemlerini geçersiz kılacak, kimi tüzel sonuçları ortadan kaldıracak biçimde, kişinin, eylemini, bilmeden ve istemeden, niyet ettiği kişiden ya da nesneden başkasına yöneltmesi.

(göst.)
Yanılmaca

Tiyatroda, genellikle gülünç ya da bazen acıklı etki yaratmakta kullanılan, bir oyun kişisinin, bir durumun ya da bir nesnenin bir başkasıyla karıştırılmasından doğan karışıklık. Oyun kişilerinin ayrı şeyleri söylerken aynı şeyleri konuştuklarını sanmaları.

(yönb.)
Deneysel yanılma

Bir deneysel çalışmanın düzeneği, denek seçimi ve atanması, denetlenmeyen karıştırıcı değişkenlerin varlığı, veri toplama yol ve araçları gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve bağımlı-bağımsız değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin gerçekte olduğundan ayrı çıkması.

(huk.)
Hakkın kullanılması

Hukuk düzeninden ya da hukuk düzeninin uygulanmasına izin verdiği bir meslekten kaynaklanan yetkinin kullanılması.

Yukarı Çık
x