Anlatı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Anlatı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Anlatı (isim)

Ayrıntılarıyla anlatma

2)
Anlatı (edebiyat)

Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır." - N. Cumalı

Anlatı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Anlatılacak şey.

2)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Roman, öykü, masal, oyun gibi türlerde anlatılan gerçek ya da düşsel olayların anlatımı.

Anlatı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • A
 • N
 • L
 • A
 • T
 • I

Anlatı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider

Bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.

(Atasözü)
Kadı anlatışa göre fetva verir

Haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.

(Atasözü)
Iş anlatılıncaya kadar baş elden gider

Kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.

(Atasözü)
Anlatışa göre verirler fetvayı

Haksız kişi, olayı kendisini haklı gibi göstererek anlatırsa dinleyen ona hak verir.

(Deyim)
Elle tutulur gözle görülür (dille anlatılır)

çok belirgin, çok açık: “Sevim'in güzelliği elle tutulur, dille anlatılır makbul bir güzellik değildir.” -R. N. Güntekin.

Anlatı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • A
 • N
 • L
 • A
 • T
 • I

Anlatı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

31 Kelime
(blşm.)
Anlatı bilgisi

Doğal dilin sözdizimine göre kaydedilmiş bilgi.

(yazb.)
Anlatım yetersizliği

Yazıda, tümcelerin sözdizimi kurallarına ve sözcüklerin genel kullanışa uygun düşmemesi sonucu ortaya çıkan anlatım kusuru.

(topb.)
Yaşam anlatısı

Çerçevesi belirlenmemiş görüşmeler, mektuplar, fotoğraflar, günlükler gibi kişisel belgeler aracılığıyla elde edilen ve yaşamın yoğun ve özlü açıklamasını sunan tekilleştirici yöntem.

(yazb.)
Yazılı anlatım

Duygu, düşünce, tasarımların, bir düzen içinde, yazıyla aktarılması.

(tar.)
Geleneksel anlatı

Toplumun temel değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarımı sırasında oluşan ve zaman ve uzamın belirsizleştiği bir değerler anlatısı.

()
Anlatımsal dil

çocg. Çocuğun - aydan başlayarak anadilinin yapısal özelliklerine uygun olarak kullandığı dil.

(dilb.)
Anlatım

Söylemin gösteren bölümü. Dil göstergeleri aracılığıyla ileti oluşturma ve iletinin büründüğü dilsel biçim. egitb. Tasarlanan düşünce ve duyguların sözlü ya da yazılı olarak ortaya konması. İlgili sözcük ve sözcük öbeklerini vurgularına önem vererek, iletişimi tam sağlayacak biçimde konuşma ya da okuma. yazb. Bir duygu, düşünce ve konuyu söz ya da yazıyla bildirme.

(göst.)
Anlatım aracı

Tiyatroda bir şeyi anlatmada kullanılan simgesel gereç ya da eşya.

(yazb.)
Anlatım bozukluğu

Bir yazıda, düşünce ve duyguların bir bölümünün ya da tümünün yerindesizliği, gereksiz söz kullanma, plansızlık, tümce bozukluğu gibi nedenlerle anlatımın düzgün olmaması ve aktarılmak istenenin doğru biçimde anlatılamaması.

(bkz.)
Anlatımcılık

Array

(bkz.)
Anlatımcı soyutlama

Array

Yukarı Çık