Araç nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Araç Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Araç (i. )

(Nakil aracı’ndan kısaltma yoluyle) Taşıt, vâsıta. ѻ Araç hâli (durumu): dilb. İşin hangi araç veya âletle yapıldığını belirten hal, vâsıta hâli, mef’ûlün maa, enstrumantal hâli [Eskiden + in ekiyle yapılırdı. Günümüz Türkçe’sinde bu hal için ile takısı ve ekleşmiş şekilleri kullanılmaktadır: “ Eliyle vurmak .” “ Çanta ile taşımak. ”]. Araç telefonu: Taşıtlarda kullanılan ve özel bir hattı olan telefon.

2)
Araç (i. )

Bir işin yapılmasını veya bir sanatın icrâsını sağlayan âlet veya madde.

3)
Araç (i. )

Bir maksada erişmeyi sağlayan şey, vâsıta: “Dil insanlar arasında anlaşmaya yarayan bir araçtır.”

4)
Araç (i. )

i. (yanlış tür. < ara+ç ) [Türkçe’de isimden isim yapan +ç eki yoktur]

Araç Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Araç (isim)

Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne

2)
Araç

Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta "Bu yüzden iyi anlaşmak için araçların mükemmelliği söz konusu değildir." - İ. Özel

3)
Araç

özel, isim Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri

4)
Araç

Taşıt "Araçlarından inen iki polis sulara basmamak için sıçrayarak kapıya doğru yaklaşıyorlar." - A. Ümit

Araç Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Araba oku, arış.
Sınır işareti, büyük sınır taşı.

2)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerine getirmeye yarayan kullanak ya da olanak.

3)

BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.

4)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Bir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet.

5)

BSTS / Tarım Terimleri

k. alet.

6)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

vâsıta.

Araç Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Vehicle “ What is the vehicle ”
 • ALMANCA Fahrzeug “ Was ist das Fahrzeug ”
 • İSPANYOLCA Vehículo “ ¿Cuál es el vehículo ”
 • ÇİNCE 车辆 “ 是什么车 ”
 • FRANSIZCA Véhicule “ Qu'est-ce que le véhicule ”
 • Arapça السيارة “ ما هي السيارة ”
 • İTALYANCA Veicolo “ Che cosa è il veicolo ”
 • JAPONCA 車両 “ どの車両 ”
 • PORTEKİZCE Veículo “ O que é o veículo ”

Araç Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • A
 • R
 • A
 • Ç

Araç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece

Köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar.

(Deyim)
(birini, bir yeri) haraca bağlamak

Bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak.

(Deyim)
(birini) haraca kesmek

Zorbalıkla para koparmak veya çıkar sağlamak.

(Deyim)
Haraç mezat satmak

Açık artırma ile satmak.

(Deyim)
Haraç yemek (almak)

Başkasının sırtından geçinmek.

(Deyim)
Aracı koymak

Bir kimseyi, uzlaşma sağlamak için görevlendirmek.

Araç Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • A
 • R
 • A
 • Ç

Araç İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

60 Kelime
()
Oyun araçları

çocg. egitb. Oyun sırasında çocukların kullandıkları ve yararlandıkları araçlar.

()
Oyun bahçesi araçları

çocg. egitb. Oyun bahçelerinde bulunan salıncak, atlıkarınca, tahterevalli, tırmanma ve asılma demirleri, kum havuzu, araba tekerlekleri gibi araçlar.

(isl.)
Kitle iletişim araçları

Haber ya da her türlü toplu iletinin geniş kitlelere hızla ulaştırılması amacıyla tasarımlanan televizyon, radyo, gazete gibi, sözel, görsel, işitsel teknolojik ve elektronik araçlar.

(bkz.)
Alternatif iletişim araçları

araçları

(tar.)
Bozkır karaçekirgesi

Düzkanatlılar takımının karaçekirgeler familyasında yer alan, bilimsel adı Melanogryllus desertus olan, erginleri - mm boyunda, siyah renkli, ergin ve nimfleri sebzeler, mısır, şekerpancarı, tütün gibi bitkilerle beslenerek zarar veren böcek türü.

(mim.)
Paraçol

Balkon, saçak, cumba gibi çıkmaların altına konmuş eğri ya da düz, demir destek.

(uçk.)
Aerodinamik araç

Uçak veya planör gibi sadece belirli bir atmosfer içinde uçabilen ve aerodinamik kuvvetle uçuş halinde kalabilen taşıt.

(eko.)
Uluslararası ödeme araçları

Ülkeler arasında ödeme yapılmasını sağlayan posta gönderimi, çevrimiçi gönderimler, banka çekleri, kişisel çekler, yolculuk çekleri, yabancı kâğıt paralar gibi yöntem ya da araçlar.

(dinb.)
Haraç

Müslüman olmayan halktan para ya da mal olarak alınan toprak vergisi.

(insb.)
Haraççı üretim biçimi

Asya ya da derebeylik tipi üretim biçimi içerisinde, tarımsal artığın vergi yoluyla merkeze çekildiği üretim biçimi.

(mak.)
Araç ağırlığı

Yakıt deposu ve tüm yağ ve hidrolik sıvıları tamamlanmış ancak içinde herhangibir yük veya insan olmayan bir taşıtın toplam ağırlığı.

Yukarı Çık
x