Aralı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Aralı Nedir ve Ne Demek?

8
1)
Aralı (i. )

Bir binânın iki bölümü veya odaları arasındaki açıklık: Hanım önde, kız arkada odadan çıktılar, sofayı yürüdükten sonra karşıki perdelerden birini kaldırarak loşça bir aralığa girdiler (Hüseyin R. Gürpınar).

2)
Aralı (i. )

Bir şeyin kesilmesiyle yeniden başlaması arasında geçen zaman fâsılası, zaman içinde verilen fâsıla: “ Aralıkta geldi, beni buldu .”

3)
Aralı (i. )

Birbirine bitişmeyen iki şey arasında kalan mesâfe, iki şey arasındaki açıklık: Etrâfı tenhâ bulduktan sonra hemen kapının aralığından sür’atle içeri atladı (Nâmık Kemal). Bir kapı açılacak bir göz kadar aralık (Ziyâ O. Sabâ). Hatırlarım ilk görüşümü dünyâyı / Bir midye kabuğunun aralığından (Orhan V. Kanık).

4)
Aralı (i. )

Bu, şu, o işâret sıfatlarıyle kullanıldığında sınırları belli bir zamânı, bir sıfatıyle kullanıldığında ise belirsiz bir zamânı ifâde eder, ara: “ Bu aralık: Bu sırada.” “ Şu aralık: Şu sırada.” “ O aralık: O sırada.” “ Bir aralık: Bir zaman, bir ara.” Bu aralık İslâm Bey gelir (Nâmık Kemal). O aralık elinde sürâhi ile odaya Nerîman girdi (Hüseyin R. Gürpınar). Kesildi bir aralık inleyen hazin âvaz (Mehmet Âkif).

5)
Aralı (i. )

Dar yol, dar geçit.

6)
Aralı (i. )

i.

7)
Aralı (i. )

mus. İki ses arasındaki tizlik, pestlik farkı, fâsıla.

8)
Aralı (i. )

sıf. Tam kapanmamış, birbirine tam bitişmemiş, yarı açık, yarı kapalı: Kalın dudakları aralık, nefesi büsbütün sıcak (Yusuf Z. Ortaç). Bir anda babamın yarı aralık gözlerle bana bakan sapsarı yüzünü görür gibi oldum (Yusuf Z. Ortaç). Giriver inince gün / Aralık kapımdan gelinlik elbisenle (Ahmet M. Dıranas). ѻ Aralık etmek: Yarı açık duruma getirmek, aralamak: Hasan’ın siyah, katı vücûdundan uzanan bir kol pencerenin perdesini aralık ediyor (Hâlide E. Adıvar). Aralık vermek: Yaptığı işi kısa bir süre için bırakmak, fâsıla vermek.

Aralı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Aralı (sıfat)

Aralıklı

Aralı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Aralıklı, uzak.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uzak

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uzak: Bu iki taş birbirine çok aralı.

Aralı Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) December “ December what is ”
 • ALMANCA Dezember “ Dezember was ist ”
 • İSPANYOLCA De diciembre de “ De diciembre de lo que es ”
 • ÇİNCE 十二月 “ 日是什么 ”
 • FRANSIZCA Décembre “ Décembre qu'est-ce que ”
 • Arapça كانون الأول / ديسمبر “ كانون الأول / ديسمبر ما هو ”
 • İTALYANCA Dicembre “ Dicembre che cosa è ”
 • JAPONCA “ 月う ”
 • PORTEKİZCE Dezembro “ De dezembro o que é ”

Aralı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • A
 • R
 • A
 • L
 • I

Aralı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Bekârlık maskaralık

Bekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.

(Atasözü)
Yaralı kuşa kurşun sıkılmaz

Birinin düşkünlüğünden yararlanarak ondan öç almak doğru değildir.

(Deyim)
Beş paralık etmek

Zor durumda bırakmak, dile düşürmek, rezil etmek.

(Deyim)
Beş paralık olmak

Zor durumda kalmak, dile düşmek, rezil olmak: Yaptığı bu hatadan dolayı onuru beş paralık oldu.

(Deyim)
Bir paralık etmek

çok utanacak, işe yaramaz bir duruma düşürmek: “Burnumuzun dibinde araba soydular, namusumuzu bir paralık ettiler.” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
(birini, bir şeyi) iki paralık etmek

Değerini düşürmek: “Talebeliğin şerefini iki paralık etmişti gene.” -R. Ilgaz.

(Deyim)
(birini) on paralık etmek

Birine hakarette bulunmak, birini kötü duruma düşürmek.

(Deyim)
Aralık vermek

1) yeniden başlamak üzere bir işi kısa süre bırakmak; 2) harfler veya satırlar arasında boşluk bırakmak.

(Deyim)
Iki paralık olmak

Değerini yitirmek: “Herifi enseleyemezsem diye, aklı başından gidiyordu. Mahalledeki on beş yıllık bekçilik haysiyeti iki paralık olacaktı.” -S. Kocagöz.

(Deyim)
Kaç paralık (adam veya şey)

Değersiz.

(Deyim)
Namusu iki paralık olmak

Onursuz bir duruma düşmek.

Aralı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • A
 • R
 • A
 • L
 • I

Aralı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

105 Kelime
(elk.)
Darbe aralığı

Peş peşe gelen iki darbe işareti arasındaki süre.

(elk.)
Darbe gecikme aralığı

Bir elektronik sistemde girişe uygulanan darbenin genliğinin yarı değerine ulaştığı an ile çıkışta elde edilen yanıtın yarı değerine ulaştığı an arasında geçen süre.

(malz.)
Makaralı yatak çeliği

Makaralı yatak yapımına uygun çelik.

()
Hava aralığı

Bir manyetik devreyi oluşturan manyetik yolda manyetik özelliğe sahip olmayan kısa aralık; eşanlam: manyetik aralık. Bujilerde merkez ve yan elektrotlar arasındaki aralık.

(teks.)
Kısa aralıklı iplik düzgünsüzlüğü

Kumaş eni boyunca birkaç defa görülen,  spektogramda cm ile cm arasında dalga boyuna sahip periyodik iplik düzgünsüzlüğü; eşanlam: kısa periyotlu kütle değişimi.

(teks.)
Orta aralıklı iplik düzgünsüzlüğü

Spektrogramda, dalga boyu cm ile metre arasında değişen periyodik iplik düzgünsüzlüğü; eşanlam: orta periyotlu kütle değişimi.

(teks.)
Uzun aralıklı iplik düzgünsüzlüğü

Spektrogramda, dalga boyu metreden fazla olan periyodik iplik düzgünsüzlüğü; eşanlam: uzun periyotlu kütle değişimi.

(blşm.)
Aralık karakteri

Bilgisayarda grafik ya da metinsel karakter dizgisinde boş bir aralığı ifade eden karakter.

(malz.)
Olgunlaşma aralığı

Bir seramik bünyenin, kaplamanın veya diğer tür bir malzemenin beklenilen özelliklerinin gelişmesi için gerekli sıcaklık ve zaman aralıkları.

(endst.)
Değiştirilemez planlama zaman aralığı

Ana üretim çizelgesini hazırlayan kişinin onayı olmaksızın bu çizelgenin talepteki değişiklikler karşısında otomatik olarak değiştirilmesi mümkün olmayan dönemlerini içeren zaman aralığı.

(endst.)
Değiştirilemez talep zaman aralığı

Ana üretim çizelgesinin yönetim onayı alınmadan değiştirilmesi mümkün olmayan sabit veya dondurulmuş dönemlerini içeren zaman aralığı.

Yukarı Çık