Aşamalı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Aşamalı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Aşamalı (sıfat)

Aşaması olan, kademeli

Aşamalı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

k. gelişimsel

Aşamalı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • A
 • Ş
 • A
 • M
 • A
 • L
 • I

Aşamalı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • A
 • Ş
 • A
 • M
 • A
 • L
 • I

Aşamalı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

25 Kelime
()
çok aşamalı fermantasyon

çevr. Birden fazla fermentörün ardışık düzende çalıştırıldığı, biyokütlenin ve/veya fermantasyon ortamının bir fermentörden diğerine aktarıldığı sürekli akışlı ya da her fermentörde farklı hücre kültürünün kullanıldığı kesikli fermantasyon süreci.

(elk.)
Aşamalı kodlama

Ses ve video gibi işaretlerin sıkıştırma algoritmasının, ardışık olarak çalışmayıp, kod çözüldükçe kaynak işaretinin aşamalı olarak geri çatıldığı kodlama türü.

(yönb.)
Iki aşamalı bireyselleştirilmiş ölçme

Kâğıt-kalem uygulamasıyla önce kısa sonra buna dayanarak bireylerin özellik düzeylerine uygun ikinci bir ölçmenin yapıldığı en eski bireyselleştirilmiş ölçme.

(made.)
Aşamalı kırma

Kayaları iri boydan ince boylara yapılacak kırma işleminin birbirini izleyen ve her aşamada bir önceki kırılmış ürünün tekrar daha küçük boya kırılması ile istenilen ürün boyutuna indirilmesi işlemi.

(endst.)
Iki aşamalı örnekleme

İncelenmek istenen bir değişken hakkında veri toplamanın çok masraflı ya da zor olduğu durumlarda, bu değişken ile ilintili diğer bir ya da birden fazla değişken için örneklemler toplanarak, ilgili değişken hakkında istatistiksel çıkarım yapma.

(endst.)
Iki aşamalı simpleks yöntemi

Başlangıç temel olur çözümün bulunabilmesi için birinci aşamada yapay değişkenlerin toplamını minimum yapan doğrusal bir program modeli çözülüp, bu çözümün aldığı değere göre orijinal problemin çözümünün olup olmadığının sınandığı ve mümkünse eldeki temel olur çözümden hareketle ikinci aşamada orijinal problemin çözümünün bulunması.

(müh.)
Aşamalı

Bir olayın aşamalardan geçerek sonuçlanma şekli; eşanlam: adım adım.

(kim.)
Aşamalı tepkime

Bir veya daha çok ara ürün içerdiği için aşamalı olarak yürüyen tepkime.

(blşm.)
Aşamalı yapılanış

Bir yazılım ürün hattında, belli bir ürün yapılanışının tek seferde değil, farklı bağlama zamanlarında farklı ister odaklı değişimlerin bağlanması yoluyla aşamalı olarak gerçekleştirilmesi.

(tar.)
Tek aşamalı homojenleştirme

Genellikle düşük yağ içerikli süt ürünlerinde kullanılan, sadece bir başlıklı homojenleştiricilerde sütün yağ yuvarları çapının yüksek basınç altında küçültülerek homojen hale getirilmesi işlemi; eşanlam: tek aşamalı homojenizasyon.

(yerb.)
Aşamalı yenilme

Şev duraysızlıklarında, artan makaslama gerinimine koşut olarak, yenilme yüzeyinin gelişen makaslama yüzeyi boyunca diğer kesimlerine doğru ilerlemesi.

Yukarı Çık
x