Aşılama nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Aşılama Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Aşılama (isim)

Aşılamak işi, telkih "Üçüncü kategoride, vatandaşlık bilinci aşılamaya çalışan yazılar toplanıyordu." - E. Şafak

2)
Aşılama (sıfat)

Aşılanmış (ağaç)

3)
Aşılama

Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah

4)
Aşılama (sıfat)

Bu yolla elde edilmiş "Aşılama su."

5)
Aşılama

Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma

6)
Aşılama

Yeni aşılanmış ağaç "Aşılamaları sık sık sulamalı."

Aşılama Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

7
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(biyoloji)

2)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Bağışıklık sistemini uyarmak için vücuda bir patojenin tamamı veya bir kısmının verilmesi, bağışıklama, immünize.
Mikroorganizmaların uygun bir ortama çoğalmaları amacıyla aktarılması işlemi, inokülasyon.

3)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Bir ekin ortamına bakterilerin ekilmesi.
Aşırı doygun bir çözelti ya da aşırı soğumuş bir sıvıya, doygun ya da soğumuş özdeğin küçük bir örütünü daldırarak sıvı evreredeki örütlenmeyi hızlandırma.

4)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Çekirdeklenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, erimiş metale aşılayıcı ekleme işlemi.

5)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Enfekte materyalin hastalık etkenini teşhis amacıyla kültür ortamına ekilmesi veya deney hayvanına enjekte edilmesi.
Hastalığa karşı antikor oluşturmak amacıyla sağlam organizma vücuduna ilgili hastalık etkenini aşı biçiminde verme, inokulasyon, vaksinasyon.

6)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Tartışma, zorlama, inandırma gibi çabalar söz konusu olmadan bir kişiye belirli görüş ve inançları yalnızca sözle benimsetme.

7)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Toplumsal koşullandırma içinde düşünme, uslamlama gibi denetim yollarının işlemesine olanak bırakmadan, bireylerde önceden belirlenmiş tepkileri elde edecek ölçüde güçlü bir uyarıcı yardımıyla sağlanan inandırma biçimi.

Aşılama Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • A
 • Ş
 • I
 • L
 • A
 • M
 • A

Aşılama Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • A
 • Ş
 • I
 • L
 • A
 • M
 • A

Aşılama İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

6 Kelime
(biyom.)
Aşılama

Aşı kültürünün besiyerine eklenmesi. Belli bir bulaşıcı hastalığa karşı bağışıklık oluşturmak amacıyla aşının organizmaya verilmesi. kim. Bir polimer zincirine farklı yapıları yandal olarak katma. Kristallenmeyi hızlandırmak için aşırı soğumuş çözelti ya da sıvıya doygun ya da soğumuş maddenin küçük bir kristalini eklemek. tar. Eşeysiz olarak üretilmesi istenen bir bitkiye ait tomurcuk taşıyan bir gözün ya da kalem adı verilen genç sürgün veya dalların anaç denilen bir başka köklü ya da köksüz bitki parçası üstüne yerleştirilerek kaynaşma ve büyümenin sağlanması amacıyla tutturulması işlemi.

(biyom.)
Aşılama kabini

Hücre, doku veya mikrorganizma kültürlerinin aseptik koşullarda aşılama işlemleri için kullanılan fiziksel mekan.

(biyom.)
Aşılama etkinliği

Hayvan hücre kültürlerinde aşılamadan sonra belirli sürede işlevsel olarak çoğalabilen hücre sayısının aşılanan hücre sayısına oranı.

(tar.)
Koruyucu aşılama

Virülent bir patojenin ırkının neden olacağı etkiyi azaltmak ya da önlemek için, o patojenin zayıf bir ırkı veya hipovirulent bir ırkı ile yapılan ön aşılama; eşanlam: zıt koruma, karşıt korunma.

(tar.)
Makine ile aşılama

Genellikle omega kesiti olmakla birlikte farklı kesitler açabilen, elde taşınabilir veya masa üzerine monte edilmiş, farklı otomasyon sistemleri ile çalışan aşı makinaları ile yapılan aşılama teknikleri; eşanlam: masa başı aşılama.

(biyom.)
Mikroaşılama

In vitro koşullarda tohum kökenli ya da mikroçoğaltılan bitkiciklerin tepe kısımları kesilerek elde edilen anaçlarda değişik şekillerde oluşturulan kesitler üzerine başka bir bitkiden alınan küçük boyutlu sürgün ucu veya meristemlerin yerleştirilme işlemi. tar. Mersitem ya da sürgün uçlarının in vitro ya da in vivo koşullarda anaç üzerine aşılanması.

Yukarı Çık