Atasözleri ve Anlamları

2341
ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir

Beceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir söz.

ölümden öte köy yoktur

Her insan bir gün öleceğini bilmeli, sonu gelmez istekler peşinde koşmamalı, davranışlarını, işlerini bu bilinçle düzene koymalıdır.

Karada ölüm yok

Bundan sonra herhangi bir sıkıntı ile karşılaşma ihtimali yok.

Sel ile gelen yel ile gider

Emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.

El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz

Her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.

Yaş kesen baş keser

çeşit çeşit yararları olan ağacı sadece odun sağlamak için kesen insan canına kıymış gibi büyük bir suç işlemiş olur.

ölümü gören hastalığa razı olur

Küçük bir zarara uğramayı kabul etmezse çok büyük bir zarara uğrayacağını anlayan kimse, bu küçük zarara katlanır.

Yaşı at pazarında sorarlar

Akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

üzümünü ye de bağını sorma

Yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma.

Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek (bulmamak) var

Uzak bir yere giden kişi dönmeyebilir, dönebilse de ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir.

Sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna

Bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor

Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek herkesin yapamayacağı zor bir iştir.

Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun

Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.

Insan çeşit çeşit, yer damar damar

Toprağın her kesimi ayrı ayrı nitelikler taşıdığı gibi insanlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.

Her gönülde bir arslan yatar

Herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.