Atasözleri ve Anlamları

2334
Yaşı at pazarında sorarlar

Akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

üzümünü ye de bağını sorma

Yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma.

Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek (bulmamak) var

Uzak bir yere giden kişi dönmeyebilir, dönebilse de ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir.

Sırrını açma dostuna, o da söyler dostuna

Bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor

Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek herkesin yapamayacağı zor bir iştir.

Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun

Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.

Insan çeşit çeşit, yer damar damar

Toprağın her kesimi ayrı ayrı nitelikler taşıdığı gibi insanlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.

Her gönülde bir arslan yatar

Herkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.

Takke düştü, kel göründü

Bir ayıbı örten şey ortadan kalktığı zaman gerçek ortaya çıkar.

Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter

Başkalarına kötülük etmek isteyenler karşılarında hep hoşlanmadıkları şeyleri bulurlar.

çivi çıkar ama yeri kalır

Gönül yarası kapansa da unutulmaz.

Ah yerde kalmaz

Kötülük cezasız kalmaz.

Boş başağın başı dik olur

Bilgisiz olan üstün görünmek için kasılır.

Mürüvvete endaze olmaz

Yardım ve iyiliğin sınırı yoktur.

Yalnız taş, duvar olmaz

Nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.