Atasözleri ve Anlamları

2341
Takke düştü, kel göründü

Bir ayıbı örten şey ortadan kalktığı zaman gerçek ortaya çıkar.

Yılanın sevmediği ot, deliğinin ağzında biter

Başkalarına kötülük etmek isteyenler karşılarında hep hoşlanmadıkları şeyleri bulurlar.

çivi çıkar ama yeri kalır

Gönül yarası kapansa da unutulmaz.

Ah yerde kalmaz

Kötülük cezasız kalmaz.

Boş başağın başı dik olur

Bilgisiz olan üstün görünmek için kasılır.

Mürüvvete endaze olmaz

Yardım ve iyiliğin sınırı yoktur.

Yalnız taş, duvar olmaz

Nasıl bir tek taş ile duvar örülmezse insan da tek başına önemli bir işi başaramaz, başkalarıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak zorundadır.

Paranın yüzü sıcaktır

Para çekicidir ve geri çevrilemez.

Göründü Sivas’ın bağları

Umutla beklenen sonuç ters yönde gelişti.

öküze boynuzu yük olmaz (ağır gelmez)

Insan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz.

Aklın yolu birdir

Iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.

Baş olan boş olmaz

1) bir yerde baş olan kimse taşıdığı değer dolayısıyla o yere gelmiştir; 2) işbaşındaki kişinin işi daima çoktur.

El mi yaman bey mi yaman? el yaman!

Baştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.

Insan gönlünün artığını söyler

Insanlar şaka yaparken içlerinden geçeni yansıtırlar.

Taş yerinde ağırdır

Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.