Beşer nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Beşer Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Beşer (sıfat)

Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı

2)
Beşer

Her birine beş, her defasında beşi bir arada

3)
Beşer (isim)

İnsanoğlu, insan "Beşer denen kuş doymaz itilalara." - T. Fikret

Beşer Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

Güncel Türkçe Sözlük

(II) sf.
Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı.
Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek İnsan, insanoğlu.

Beşer Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • B
  • E
  • Ş
  • E
  • R

Beşer Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Insan beşer, kuldur şaşar

Kişinin zaman zaman şaşırmasını, yanılmasını hoş görmek gerekir.

(Deyim)
Esermek besermek

Emek vererek ortaya çıkarmak.

(Deyim)
Beşer şaşar

“insan her zaman yanılabilir” anlamında kullanılan bir söz.

Beşer Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • B
  • E
  • Ş
  • E
  • R

Beşer Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Beşer İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(bkz.)
Beşeri sermaye

varlığı

()
Fevkalbeşer

[ l ince] sıf. İnsan üstü: “Fevkalbeşer bir kuvvet.” Fakat ben, müfekkiremin şe’niyetlere karşı bu hürriyetini kazanacak kadar fevkalbeşer bir realizme yükselmiş olabilir miydim? . i. Üstün insan: Nietzsche’nin fevkalbeşerleri onlara can verdi, onun için yaşıyorlar. Türk unsurunda da bir fevkalbeşer doğacağı gün bu şehirlere ruh verecek .

()
Beşeriyatçi

İlm-i beşer ile uğraşan ilim adamı, antropolog: Bâzı beşeriyatçılar, bu teşrîhî enmûzeclerle içtimâî hasletler arasında bir münâsebet bulunduğunu iddia ederler .

(i.)
Beşeriye

Allah’ı yarattıklarından biri gibi tasavvur eden, Mûtezile fırkalarından biri.

(i.)
Beşeriyet

İnsan olma durumu, insan olmanın gereği olan özellikler: Çün ol beşeriyyetin unuttu / Âhû hem anınla üns tuttu . Beşeriyet ile insâniyet arasında çok fark vardır. Beşeriyet insanın her türlü ahvâl-i tabîiyyesine, insâniyet ise yalnız fezâil ve kemâlât-ı rûhâniyyesine âittir . İnsan oğulları, insanların bütününü içine alan topluluk, insanlık: Hemen her mütefekkir, bir aralık sergüzeşt-i beşeriyyeti öğrenmek hevesine düşer . Bir büyük hastahânedir bu cihan / Beşeriyyet içinde nâle-künan . Dünyâya yeni bir nizam vereyim derken beşeriyeti hatâlı ve hatarlı bir istikāmete sevkeden, halka ineyim derken halkı baştan çıkaran bir dalâlet yolu… .

(sıf.)
Beşerî

İnsana âit ve mahsus, insan oğlu ile ilgili: “Beşerî coğrafya, beşerî ilimler.” Beşerî hazlar, rûhânî ve nefsânî lezzetler bundadır . ● Beşeriyye sıf. Beşerî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Ahvâl-i beşeriyye: İnsana âit haller.” İnsanlar gibi cem’iyyât-ı beşeriyye de yaşamak ve büyümek ister . Bk. BEŞERİYE

(i.)
Beşeriyat

İlm-i beşer, insan bilimi, antropoloji.

(bkz.)
Beşeri coğrafya

coğrafyası

Yukarı Çık