Betim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Betim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Betim (isim)

Betimleme işi, betimleme

2)
Betim (edebiyat)

Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir

Betim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

(…) Anl. tekil betim. Örn. 'Çalıkuşu'nun (biricik) yazarı.'

2)

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

(Resim, Heykel) Her hangi bir şeyin resmi, heykeli.

3)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Belli bir anlamı ya da kavramı, bir simge ya da anlatımı dile getirmek üzere başvurulan göstersel biçim.

4)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı.
Herhangi bir şeyin resmi veya heykeli.

5)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Söz ve yazı ile bir nesneyi göz önünde canlandırma.

Betim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • B
  • E
  • T
  • I
  • M

Betim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • B
  • E
  • T
  • I
  • M

Betim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

36 Kelime
(müh.)
Betimleme

Bir nesnenin, kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatma. Deneyim sahibi olunan ya da duyumsanan bir olay hakkında zihinsel bir imge oluşturmak, göz önünde canlandırmak.

(dilb.)
Betimlemeli dilbilgisi

Bir dilin nasıl yazıldığını ya da konuşulduğunu, nesnel biçimde, kişisel beğenileri dikkate almadan, olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan dilbilgisi.

(topb.)
Ayrıntılı betimleme

Antropolog C. Geertz'e göre, toplumsal yaşamla ilgili gözlemlere dayanan, geniş yorumlamaların yapılabilmesine olanak sağlayan, davranışın bağlamını da açıklayan, yoğun betimleme.

()
Davranış betimleme dosyası

çocg. egitb. Öğrencinin okul içi ve dışındaki davranışlarını, gözlenen etkinlik ve tutumlarını öykü biçiminde betimleyip saptayan dosya.

(blşm.)
Donanım betimleme dili

Sayısal tümdevre ve sistem tasarımı, belgelemesi ve doğrulaması için kullanılan ve benzetim programları aracılığı ile devrenin davranışını ve başarımını da izlemeyi sağlayan genel amaçlı programlama dili. Kısaadı HDL.

(kütp.)
Kaynakça betimlemesi

Yayınlanmış tüm yapıtlarda yazar, metnin sunumuna katkıda bulunan, yayına hazırlayan, resimleyen, düzenlemesini yapanla birlikte yapıt adı, yayın tarihi, yayım yeri, fiziksel yapı gibi özelliklerinin belirtilmesi.

(yazb.)
Nesnel betimleme

Bir yazarın, olayları, olayların geçtiği yeri, kişileri, somut gerçekliğiyle kendisinden bir şey katmadan betimlemesi.

(yazb.)
öznel betimleme

Sanatçının doğayı, insanı, olayı, olayın geçtiği yeri somut gerçekliğiyle değil, kendi duygularını, bakış açısını, zevklerini katarak anlatması.

(dilb.)
Yapısal betimleme

Üretici-dönüşümsel dilbilgisinde bir tümcenin dizim ağacı biçiminde, birimlerinin adlandırılması yoluyla yapılan çözümleme.

(endst.)
Yasak altçizge betimlemesi

Bir çizge sınıfının, bir çizge ancak ve ancak belirli altçizgeleri içermiyorsa o sınıfa aittir şeklinde ifade edilmesi.

(cog.)
Yerbetim haritası

Yeryüzü biçimlerini değişik yollarla gösteren harita.

Yukarı Çık
x