Bilim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Bilim Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Bilim (i. )

i. (< bil-i-m ) yeni. İlim, düzenli bilgi. ѻ bilim adamı: İlmî çalışmalar yapan kimse, âlim, bilgin, ilim adamı. bilim dili: Çeşitli bilim dallarında kullanılan ve içinde o bilime âit terimler bulunan dil, ilim dili: “Hukuk dili, tıp dili, felsefe dili.” bilim kurgu: Çağdaş bilim verilerinden yararlanılarak hayal gücüyle oluşturulan (filim, roman vb.).

Bilim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Bilim

Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci

2)
Bilim (isim)

Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." - H. E. Adıvar

3)
Bilim

Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi

Bilim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi.

2)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü.
Tek tek bilimler.
Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nes nelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler vb.

3)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü.
Tek tek bilimler.
Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nesnelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler vb.

4)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.

5)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalılıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni.

Bilim Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Science “ What is Science ”
 • ALMANCA Wissenschaft “ Was ist Wissenschaft ”
 • İSPANYOLCA La ciencia “ ¿Qué es la Ciencia ”
 • ÇİNCE 科学 “ 什么是科学 ”
 • FRANSIZCA La Science “ Qu'est-ce que la Science ”
 • Arapça العلوم “ ما هو العلم ”
 • İTALYANCA Scienza “ Che cosa è la Scienza ”
 • JAPONCA 科学 “ 科学とは ”
 • PORTEKİZCE Ciência “ O que é Ciência ”

Bilim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • B
 • I
 • L
 • I
 • M

Bilim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • B
 • I
 • L
 • I
 • M

Bilim Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

254 Kelime

Bilim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

345 Kelime
(yerb.)
Harita bilimi

Harita ve harita benzeri gösterimlerle iletilecek bilgileri toplama, gösterime hazır etme ve grafik işaretlerle haritada gösterme ve harita basımıyla ilgilenen teknik bilim ve sanat; eşanlam: haritabilim.

(insb.)
Kültürel çevrebilim

Bir toplumun içinde bulunduğu doğal çevreye uyarlanma sürecini inceleyen, kültürü, insanın yer aldığı doğal çevre örüntüsü içinde devingen bir öğe olarak ele alan, doğal çevreyi, toplumsal örgütlenme ile öteki kurumlara katkısı olan temel bir öğe olarak gören çevrebilim, ekinsel çevrebilim.

(insb.)
Kültürel insanbilim

İnsanbilim içinde, kuramsal olarak, kültürel değişiklik ve tikel kültürler araştırmasına yönelmiş ve temel olarak Kuzey Amerika insanbilim geleneğinden beslenen insanbilim dalı.

(ruhb.)
Kültürlerarası ruhbilim

İnsan ruhbilimi konusundaki bulguların, değişik kültürlerde ne ölçüde geçerli olduğunu, başka bir deyişle kültürün davranış üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışan ruhbilim dalı.

(insb.)
Sanat insanbilimi

Yalıtılmış, küçük ölçekli, ilkel ekonomili ya da budunsal toplulukların plastik sanatlarıyla müzik, şiir, anlatı, oyun, dans gibi etkinliklerini araştıran ve genel insanbilim içinde yer alan araştırma alanı.

(egitb.)
Sanat ruhbilimi

Güzel sanatlar alanında, yaratmayı ve sanatçının kişiliğini, sanat yeteneğini araştıran, sanatın etkisinin derinlik ve genişliğini ve estetik yaşantıyı inceleyen ruhbilim dalı.

(topb.)
Sanat toplumbilimi

Toplumsal yapılarla sanat etkinlikleri, sanat anlayışları arasındaki bağlantıları, sanatçıların toplumsal ilişkilerini, estetik anlayış ve anlatımlarının değişim ve düzenliliklerini inceleyen toplumbilim dalı.

(huk.)
Bilim ve sanat özgürlüğü

Kişinin herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan, özgürce bilimsel araştırma yapabilmesi, bulgu ve görüşlerini yayabilmesi, her türlü sanat etkinliğinde bulunabilmesi.

(kiti.)
Kitle iletişim toplumbilimi

Kitle iletişimini, toplumbilim bağlamında açıklama.

(fel.)
Evrensel bilim

İlk olarak Gottfried Leibniz ve René Descartes'ın ortaya attığı, mantık ile matematiğe dayalı yetkin bir felsefenin kurulabileceğini, matematikte sayılarla yapılan işin, felsefede önermelerle, kavramlarla yapabileceğini, dilin de matematiğin dili gibi herkesin anlayabileceği evrensel bir dil olması gerektiğini savunan varsayımsal bir bilim modeli.

(egitb.)
Bilgibilim

Her tür bilgi merkezinde depolanan ve kullanıma sunulan bilgiye gereksinim duyulduğunda en kısa sürede, en ucuz ve en doğru biçimde ulaşılabilmesini amaçlayan ve insanların birbirleriyle olan iletişimini sağlayan yöntem ve uygulamaların tümünü araştıran bilim dalı.

Yukarı Çık
x