Biliş nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Biliş Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Biliş

Bildik, tanıdık

2)
Biliş (isim,)

ruh bilimi Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf "Dereceler sonsuz fakat bizim biliş ve bildiriş vasıtalarımız sınırlı, kıyas basamaklarımız sayılı." - N. F. Kısakürek

Biliş Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

Tarama Sözlüğü

Bildik, tanıdık, dost, aşina.
Marifet.

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Kız
Bilme, anlama, kavrama.
Tanıdık.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Piliç.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Tanıdık, bildik.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Tanıdık.

Biliş Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • B
  • I
  • L
  • I
  • Ş

Biliş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Bir görüş bir kör biliş

Bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez.

(Deyim)
(birine) biliş çıkmak

Tanımak, önceden tanış olmak: “Hiç kimse bu kara yağız garip yiğide biliş çıkmadı.” -K. Tahir.

Biliş Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • B
  • I
  • L
  • I
  • Ş

Biliş Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Biliş İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

36 Kelime
(ruhb.)
Bilişsel harita

Belirli bir mekânın yerleşimine ilişkin zihinde yer alan temsili imge.

(blşm.)
Bulut bilişim

İsteğe bağlı, talep güdümlü devşirilen bilgi işlem hizmetleri ya da yetenekleri ile bugüne değin bilimsel araştırma ve askeri uygulamalarda kullanılan süper bilişim ya da yüksek başarımlı hesaplama gücünü herkes için sağlama teknolojisi; eşanlam: ağda devşirmeli bilgi işlem.

(blşm.)
Yönetim bilişim sistemi

Bir örgütün yönetimi ile ilgili veri kaynaklarını bir sistem bütünlüğü içinde toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgi işleme desteği sağlayan, yönetim katlarına taktik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim dizgesi; eşanlam: yönetim bilgi sistemi.

(blşm.)
Biliş bilimi

İnsan zihninin bilgi edinme, akıl yürütme ve karar verme yeteneklerini inceleyen ve bunların işlevsel ve yapısal özelliklerini ele alan disiplinler arası bilim dalı.

(ruhb.)
Bilişsel bilim

İnsan aklını, bilişsel süreçleri ve bilgiyi inceleyen bir dizi bilim dalının ortak adı.

(insb.)
Bilişsel insanbilim

Budunbetimsel çalışmaların Batılı kavramsal sınıflamaları dayatıp bu çalışmaları çarpıttığını ileri sürerek geleneksel alan araştırmalarını eleştiren; dolayısıyla kültürel gerçekliği, incelenen toplumun üyelerinin her şeyi yaşadığı, algıladığı gibi yeniden üretme durumunda daha doğru budunbetimsel sonuçlara ulaşılabileceğini, kültür betimlemelerini yerlilerin kavramlarıyla yapılması gerektiğini vurgulayan insanbilim.

(ruhb.)
Bilişsel ruhbilim

Davranışların yalnızca gözlenen yanıyla açıklanamayacağını, altta yatan, algısal, belleksel olaylar, düşünceler, yorumlar, simgeler, inançlar düzeyinde de açıklanması gerektiğini savunan ruhbilim görüşü.

(topb.)
Bilişsel toplumbilim

A. V. Cicourel'e göre, anlamın gündelik yaşamdaki sorunsal doğasını inceleyen ve budunyöntembilimi, bir yandan dilbilimle , öte yandan kuralcı ya da yüzeydeki kurallarla ilgilenen toplumbilimle bütünleştirmeye çalışan yöntembilim alanı.

(blşm.)
Bilişim özkaynağı

Bir kuruluşun problem çözme ve karar vermede kullandığı elle ya da otomatik makinalar aracılığı ile yaratılmış tüm bilgi dağarcıkları.

(endst.)
Bilişsel görev

Algılama, hatırlama, analiz ve karar verme gibi zihinsel işlem ve süreçler içeren görev; eşanlam: zihinsel görev.

()
Bilişsel gelişim

çocg. egitb. ruhb. Bilişsel yetenek ve kavrama gücünün doğumdan yaşlılığa değin gelişimi.

Yukarı Çık
x