Binme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Binme Nedir ve Ne Demek?

8
1)
Binme (geçişsiz f. )

(Bir iş için) … durumunu almak, … durumuna gelmek: “Rekābete binmek, iddiaya binmek, inada binmek, şakaya binmek, alaya binmek.” ѻ Bindiği dalı kesmek: Kendi menfaatini baltalayacak şekilde hareket etmek: Çünkü bu söz hakkı veya hürriyeti bindiği dalı kesmek olur (Târık Buğra). ► binmek fiiliyle deyimler: Attan inip eşeğe binmek / Dalına binmek / Dört kolluya (imamın kayığına) binmek / Ensesine binmek / Küplere binmek / Tepesine binmek.

2)
Binme (geçişsiz f. )

(Bir şey) Bir şeyin üstüne çıkmak, üst üste gelmek: “Damar damara binmiş.”

3)
Binme (geçişsiz f. )

(Bir şeyin veya bir hayvanın üzerine çıkıp) Ayakları sarkıtarak oturmak: “Ağacın dalına binmek.” Kısa bir münâkaşadan sonra iki kız salıncağa bindiler (Kerîme Nâdir).

4)
Binme (geçişsiz f. )

(Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanları için) Kullanmak, yönetmek, sürmek: “Bisiklete binmeyi bilmiyor musunuz?” “At binenin, kılıç kuşananın.” Arap atı olan iştahlı biner / Aşîreti olan yaylağa konar (Karacaoğlan).

5)
Binme (geçişsiz f. )

(Kara, hava ve deniz taşıtlarına) Yolculuk yapmak üzere yer almak, girmek: Ve akşamleyin bir kayığa binerdim (Rûşen E. Ünaydın). Vazgeç kardeşim, ayrıdır bindiğimiz gemiler (Câhit S. Tarancı).

6)
Binme (geçişsiz f. )

Ağırlığını vermek, yüklenmek: “Âilenin geçimi artık onun sırtına binmişti.” Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine / Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için (Necip F. Kısakürek).

7)
Binme (geçişsiz f. )

Artmak, eklenmek, ilâve olmak: “Bir hafta içinde kilo başına beş yüz bin lira binmiş.” Anadolu ahâlisinin, bilhassa yerleşmiş toprak sâhibi halkın sırtına vergi vergi üzerine biner (Ahmet H. Tanpınar – Ö.T.S.). Hayretimin üstüne binen sevincimi taşıyamayacak bir hâle geldim (Peyâmi Safâ).

8)
Binme (geçişsiz f. )

geçişsiz f. (Eski Türk. min-mek – bin-mek ) (-e)

Binme Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Riding “ What is riding ”
 • ALMANCA Reiten “ Was ist das Reiten ”
 • İSPANYOLCA A caballo “ Lo que es montar a caballo ”
 • ÇİNCE 也能 “ 什么是骑 ”
 • FRANSIZCA Équitation “ Quel est l'équitation ”
 • Arapça ركوب “ ما هو ركوب ”
 • İTALYANCA Equitazione “ Che cos'è l'equitazione ”
 • JAPONCA 乗り “ 何に乗って ”
 • PORTEKİZCE Equitação “ O que está montando ”

Binme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • B
 • I
 • N
 • M
 • E

Binme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay

Nasıl ki boyu kısa olan eşeğe binmek kolaysa öksüz çocuğa kötü davranmak da onu koruyan kimse olmadığı için kolay olur.

(Atasözü)
Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli

çalışanınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.

(Deyim)
(birinin) omzuna binmek

Yük olmak, ağırlık vermek.

(Deyim)
Attan inip eşeğe binmek

Bulunduğu önemli görevden daha aşağı bir göreve alınmak.

(Deyim)
Küplere binmek

çok öfkelenmek: “Ertesi günü babam horozun ölüsünü bulunca küplere bindi.” -S. F. Abasıyanık.

(Deyim)
Ensesine binmek

Birine bir işi yaptırmak için sürekli baskı altında bulundurmak.

(Deyim)
Cinleri (cin) tepesine çıkmak (binmek)

çok kızmak: “Gidip oyunu seyretmiş. Seyretmiş ama, bütün cinleri de tepesine çıkmış, ağızlarının payını vermiş.” -N. Meriç. “Biraz fazlaca gülsen, bir parça kısa giysen cin tepesine biniyor.” -O. Kemal.

(Deyim)
(birinin) tepesine binmek (çıkmak)

Genellikle kendinden daha güçsüz kimseleri ezmek, kötü davranmak: “Böyle kız gibi nazik bir zabiti askerler sayarlar mı? Askerlerimiz tepenize çıkıyordur, nedir?” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
Kıymete binmek

çok değerli duruma gelmek: “Düşündüm ki başka bir yerde çalışmaya başlarsam belki kıymete binerim.” -A. Kulin.

(Deyim)
Dolmuşa gelmek (binmek)

Dolduruşa gelmek.

(Deyim)
Dalına binmek

Bir kimseye bir iş yaptırmak için asılmak, musallat olmak, sıkıştırmak: “Orada başefendinin de dalına şöyle bir biniliyordu.” -O. Kemal.

(Deyim)
Imamkayığına binmek

ölü tabut içinde veya sal üzerinde mezarlığa götürülmek.

(Deyim)
Iş inada binmek

1) bir işi yapmakta direnmek; 2) zıt görüş ve davranışta ısrar edilmek.

(Deyim)
Zora binmek

1) iş ancak zor kullanılmakla sonuçlanacak bir hâl almak; 2) zorlaşmak.

Binme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • B
 • I
 • N
 • M
 • E

Binme Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Binme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(gıda.)
Kenet binme yüzdesi

Teneke kutuda kapak çengeli ve gövde çengelinin birbiri içine geçme yüzdesi.

Yukarı Çık
x