Birlik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Birlik Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Birlik (i. )

asker. (Bölük, tabur, alay gibi) Bir bütün sayılan topluluk: Zırhlı Agonya birliklerinin devamlı saldırmalarına rağmen… (Târık Buğra).

2)
Birlik (i. )

Belli bir amaç etrâfında birleşenlerin meydana getirdiği topluluk, kuruluş: “Barolar Birliği.” “Zirâat Odaları Birliği.” Belki birçok eczâhâne bu pasif durumdan vazgeçmek ister, öteki arkadaşlarından ve birlikten çekinir (Burhan Felek). Yorumlar, bu birliğin hızla gelişeceği noktasında birleşmektedir (Târık Buğra).

3)
Birlik (i. )

Bir ve tek olma durumu, vahdâniyet, ahadiyet: Birdir ol birliğine şek yok-durur (Süleyman Çelebi). Seni Hudâ’nın birliğine emânet ettim (Nâmık Kemal).

4)
Birlik (i. )

birlikte olma durumu, berâberlik, iştirak: “Ağız birliği, söz birliği, fikir birliği.” Düşer düşer yine kalkarsınız emîn olunuz / Demek ki birliği te’mîn edince kurtuluruz (Mehmet Âkif).

5)
Birlik (i. )

Bütünlük, vahdet: Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine (Yahyâ Kemal). Siyâsî birliği kurmak ve hakîkaten toprağa sâhip olmak için bir buçuk asırlık bir zaman kalır (Ahmet H. Tanpınar).

6)
Birlik (i. )

i.

7)
Birlik (i. )

mus. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük tam nota. ѻ birlik olmak: Aynı maksat ve fikir üzerinde birleşmek: Diğerleri hemen birlik olup hazırlığa giriştiler (Bediî Fâik). ● birlikte zf. (Bulunma hâli ekinin kalıplaşmasıyle) Berâber, bir arada: Yine birlikte bu mevsimde Atikvalde’deyiz (Yahyâ Kemal). Böyle hem severken hem sevilirken / birlikte bahtiyar olabilirken (Orhan S. Orhon). ѻ birlikte yaşamak: Nikâhsız olarak karı koca hayâtı yaşamak.

Birlik Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Unity “ What is unity ”
 • ALMANCA Einheit “ Was ist unity ”
 • İSPANYOLCA La unidad “ ¿Cuál es la unidad ”
 • ÇİNCE 团结 “ 什么是团结 ”
 • FRANSIZCA L'unité “ Qu'est-ce que l'unité ”
 • Arapça الوحدة “ ما هو الوحدة ”
 • İTALYANCA Unità “ Che cosa è l'unità ”
 • JAPONCA Unity “ 何が一 ”
 • PORTEKİZCE Unidade “ O que é a unidade ”

Birlik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • B
 • I
 • R
 • L
 • I
 • K

Birlik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Birlikten kuvvet doğar

Toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar.

(Atasözü)
Dam yandı, içindeki sıçan da (birlikte) yandı

Bu, büyük bir kayıp ancak eskiden yol açtığı rahatsızlık da sona erdi.

(Atasözü)
Nerede birlik, orda dirlik

Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar.

(Atasözü)
Mısıra “yağmur geliyor” demişler, “çapan birlik mi?” demiş

Mısır bol su ister ama çapalanmazsa sudan gereği gibi yararlanılmaz.

(Deyim)
Birlik olmak

Bir işi yapmak için anlaşmak: “Bu ayıbı işleyenlerle birlik olmayı bir türlü kibrime yediremiyorum.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

(Deyim)
Parmaklarını (birlikte) yemek

Yemeği çok beğenmek.

Birlik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • B
 • I
 • R
 • L
 • I
 • K

Birlik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

41 Kelime
()
Birlikte oyun

çocg. egitb. İki ya da daha çok çocuğun aynı oyun gerecini kullanarak aynı ortamda ve aynı oyunda yer almasına karşın, her birinin kendi kendine oynadığı oyun. Eğlendirici ve dinlendirici niteliği yanında, toplum yaşamının gerektirdiği yardımlaşma, dayanışma gibi eğitsel değerleri de içeren işbirliği yapmayı ve yarışmayı gerektiren oyun.

(blşm.)
Işbirliksiz oyun

Oyun kuramında, her oyuncunun tek amacının ceza fonksiyonelini kendi olanaklarıyla en küçük kılmak olduğu oyun.

(ulusi.)
Barış içinde birlikte yaşama

Dünya Savaşını izleyen Soğuk Savaş yıllarından sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğince ortaya atılan, anamalcı ve sosyalist düzenler arasındaki ilişkilerin savaşa yol açmadan sürdürülebileceğini belirten ilke.

(topb.)
Birlikte yaşama

Yasal bir evlilik sözleşmesine dayanmayan, evlilikten önce ya da evliliğe seçenek olarak benimseyerek, çiftlerin birlikte karı koca olarak yaşaması.

(ulusi.)
Ekonomik birlik

Üretim etkenlerinin serbest dolaşımının belirlediği, ekonomik bütünleşme sürecinin ileri aşamalarından biri.

(ist.)
Ondabirlik

Bir sıklık ya da olasılık dağılımını on eşit parçaya bölen dokuz değerden herhangi biri; eşanlam: ondalık dilim.

(ist.)
Yüzdebirlik

Bir sıklık dağılımını ya da olasılık dağılımını yüz eşit parçaya bölen değerler; eşanlam: yüzdelik dilim.

(blşm.)
Işbirlikli çoklu görev

Bilgisayarda merkezi işlem birimini kontrol eden süreçlerin, herhangi birinin bu birimi tekeline almayıp  kontrolü başka süreçlere de geçirdiği ve bu değiştokuş sırasında çatışmaların önlendiği işletim sistemi tarzı.

(kentb.)
Birlik

Kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla yasalar uyarınca kimi kaynak ve organlarını birleştirerek oluşturdukları, kent yönetimleri gibi, başkanları, genel kurulları ve yönetim kurulları bulunan örgüt. ulusi. Ülkelerin hukuksal varlıklarını ve egemenliklerini yitirmeden ortak siyaset ve ilkeler çevresinde oluşturdukları örgüt. yazb. Sözlü ve yazılı anlatımda, konunun ayrıntılara sapmadan, mantıklı ve düzenli biçimde belli bir anadüşünce çevresinde toplanışı.

(ulusi.)
Birlik akımları

Aynı budunsal ya da dinsel özellikleri taşıyan toplulukları birleştirmeyi amaçlayan siyasal akımlar.

(ulusi.)
Birlikçiler

Avrupa için birleşik ya da uluslarüstü kurumlar oluşturulmadan, salt devletler birliği kurulmasını öngören siyaset ve aydın çevreleri.

Yukarı Çık