Bitki nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Bitki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Bitki (isim,)

bitki bilimi Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat "Geniş pencerelerin önünde bakımlı tropik bitkiler var." - İ. Aral

Bitki Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(biyoloji, botanik, tarım)

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Son, uç

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ürün.

Bitki Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • B
  • I
  • T
  • K
  • I

Bitki Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • B
  • I
  • T
  • K
  • I

Bitki İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

169 Kelime
(cog.)
Gölgecil bitkiler

Doğal çevre koşulları içinde gölgeden hoşlanan bitki türlerinin oluşturduğu takım.

(tar.)
Bitki besin elementleri

Organik maddelerde ve bitkilerin yapılarında yüksek oranda bulunan,  güneş ya da yapay ışık enerjisi ile gerçekleşen fotosentez sonucu, ışığın enerjisinin kimyasal gıda enerjisi şeklinde depo edildiği, bitkiler tarafından mikro, oligo veya iz düzeylerinden makro veya esas düzeylere kadar depo edilen, bitkilerin büyüme ve gelişme için mutlaka gerekli olan, yetiştirme ortamında bulunmadığı koşullarda ise büyüme ve gelişmesini sınırlayan, karbon, oksijen, hidrojen, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürtten oluşan kimyasal elementler; eşanlam: mutlak gerekli elementler.

(tar.)
Bitki borusu

Bitkilerde, uçlarında açıklık buluna ksilem dokusunun su ileten yapısı; eşanlam: vessel.

(tar.)
Elzem bitki mineral elementleri

Toprakta ve / ya da yetiştirme ortamında bulunmaması ya da eksik bulunması durumunda bitkinin yaşamasını veya gelişimini sınırlandıran bitki için zorunlu elementler.

(tar.)
Tümleşik bitki besin yönetimi

Topraktan arzu edilen bitkisel üretim kapasitesinin sağlanması ve gelecek nesiller için toprak verimliliğinin korunabilmesi amacıyla, kimyasal ve organik kaynaklı bitki besin elementlerinin birlikte kullanılarak tarımsal ekosistemi ve doğal ekosistemi korumayı hedefleyen, ’li yılların üretim alanına özel bitki besleme yaklaşımı.

(tar.)
Bitki engelleyici madde

Abzisik asit ve etilen örneklerinde olduğu gibi bitkinin gelişmesinde engelleyici rol alan büyümeyi düzenleyiciler; eşanlam: bitki büyüme ketleyici.

(tar.)
Bitkisel madde

Kirli yapağı içinde bulunan ve işlenme sırasında fireyi artırarak elde edilen yapağının değerini düşüren tohum, ot, tahıl kabuğu, saman ve yaprak gibi bitkisel maddeler.

(deri.)
Bitkisel sepileme maddesi

Bazı bitkilerin kök, kabuk, odun, yaprak ve meyve kısımlarından özütlenen yüksek moleküler ağırlıklı polifenolik esaslı sepi maddeleri. Tanence zengin bazı bitkilerin kabuk, odun, meyve, yaprak vb. kısımlarından elde edilen sepileme özelliğine sahip maddeler.

(deri.)
Bitkisel sepi maddesi posası

Daldırma havuzları boşaltıldığında havuz dibinde kalan, sepileyici madde içeriği kısmen tüketilmiş, öğütülmüş bitki materyali kalıntısı.

(bkz.)
Kültür bitkileri

bitkileri

(biyom.)
Bitki doku kültürü

Kontrollü koşullar altında ve steril yapay besin ortamlarına aktarılan hücre, doku veya organlardan yeni doku, organ, bitkicik ya da bitkisel ürünlerin elde edilmesi. tar. Bitkilerin belirli hücreleri ya da dokuları kullanılarak yeni hücrelerin, dokuların, organların ya da bitkinin tamamının laboratuvar ortamında geliştirilmesi ve büyütülmesi.

Yukarı Çık