Bölgesel nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Bölgesel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Bölgesel (sıfat)

Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan

Bölgesel Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(coğrafya)

2)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Belirli bir bölgeyi sınırlayan.

Bölgesel Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • B
 • Ö
 • L
 • G
 • E
 • S
 • E
 • L

Bölgesel Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • B
 • Ö
 • L
 • G
 • E
 • S
 • E
 • L

Bölgesel İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

18 Kelime
(eko.)
Bölgesel ekonomi

Ekonomik etkinliklerin alansal dağılımı ve başarım düzeyinin alansal değişmesiyle ilgili ekonomik çözümleme dalı.

(insb.)
Bölgesel ortak gelenek

Aynı coğrafya bölgesinde yaşayan değişik kültürlerin, aynı tarihsel ve toplumsal etkenlerden edindiği gelenekler bütünü.

(blşm.)
Bölgesel ayarlar

Bilgisayara, çalışılan ülkenin coğrafi konumu, dil, noktalama işaretleri, saat gibi özelliklerinin tanıtılması.

(topb.)
Bölgesel azgelişmişlik

Bir ülkede, kimi bölgelerin tarihsel, coğrafyasal, ekonomik nedenlerle, başka bölgelerden daha az ve onların gelişimine yarayacak biçimde geri kalması.

(yerb.)
Bölgesel başkalaşım

Dağoluş sürecinde, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında, ısıl ve dinamik etkilerle, hemen her zaman deformasyon, kıvrımlanma ve yapraklanma ya da yapraksıl ayrılma ile birlikte gerçekleşen, çok geniş bir alanda etkili olan başkalaşım; eşanlam: bölgesel metamorfizma.

(teks.)
Bölgesel boyama

Genellikle iplik yüzeylerinin çeşitli uygulamalarla birörnek olmayan şekilde yer yer değişik renklerle boyanması.

(mim.)
Bölgeselcilik

'lerde Avrupa'da ortaya çıkan, modern mimarlığa değil, uluslararası biçeme karşı tavır alan ve bölgesel kaynaklara önem veren tasarım anlayışı. sant. - yıllarında ABD'de gelişen, toplumsal ve teknolojik gelişmeler karşısında kırsal bölgeleri yücelten, soyut resme karşı insan ve doğa görüntüleri çizen, gerçekçi görsel sanat akımı. tar. Bir devlet içinde egemenlik erkini kullananların, kimi bölgelere yetki vermesi ve onların iç örgütlenme yoluyla ülke yönetimine katılmalarını sağlaması.

(ulusi.)
Bölgesel çokyanlılık

Bir devletin kendi bölgesinde bulunan ülkelerle çokyanlı ilişkiler ağı kurması.

(ulusi.)
Bölgesel diplomasi

Bir coğrafya bölgesinde yer alan ülkeler arasında yürütülen diplomasi.

(kim.)
Bölgesel eritme

Eriyen katıdaki safsızlıkların sıvıda toplanmasına dayanan arıtma yönteminde katı maddenin dar bir bölgesini eritip, erimiş sıvı kısmı katı içinde bir uçtan diğerine gezdirerek katışkıların sıvı içinde deriştirilmesi.

(enj.)
Bölgesel ısıtma

Bir veya birçok enerji kaynağında üretilen ısının yalıtımlı boru sistemleri ile endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, yöre ve kent vb. ısı kullanıcılarına taşınarak ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığı büyük ölçekli ısıtma.

Yukarı Çık