Burul nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Burul Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Burul (i. )

burulmak işi.

2)
Burul (i. )

i.

3)
Burul (i. )

mekanik. Bir cismin bir ucu sâbit tutulurken diğer ucunun ortak eksenleri etrâfında dönmesi.

Burul Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • B
  • U
  • R
  • U
  • L

Burul Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • B
  • U
  • R
  • U
  • L

Burul Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

5 Kelime

Burul İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

24 Kelime
(uçk.)
Aerodinamik burulma

Bir uçak kanadının istenen aerodinamik özellikleri sağlamak amacıyla kökünden ucuna kesit profilinin değişmesi.

(mak.)
Burulma katılığı

Eksenine moment uygulanan bir çubuğun ucunda bağlı olduğu tabana göre  olan açısal yer değişiminin moment oranı, diğer bir deyişle, birim momente karşı gelen açısal sapma; eşanlam: burulma pekliği.

()
Burulma

Burulmak işi. mekanik. Bir cismin bir ucu sâbit tutulurken diğer ucunun ortak eksenleri etrâfında dönmesi.

(f.)
Burulmak

Döndürülüp bükülmek, kıvrılmak: Köy delikanlılarının ahmak bir tebessümle açılan dudaklarındaki bıyıklar derhal buruldu . ♦ dönüşlü f. Bir yeri bükülüyormuş, kıvrılıyormuş gibi ağrımak, sızlamak, içinde bir eziklik ve acı duymak: “Sabahtan beri bağırsaklarım buruluyor.” Ahmed Cemil’in bu hâtıra ile birden kalbi sızlayarak buruldu . mec. Alınıp incinerek küskün bir durum almak, canı sıkılarak tavrı değişmek: “Gitmeyelim deyince buruldu.”

(uçk.)
Burulma açısı

Bir kanadın, pervane palasının, kompresör veya türbin kanadının kesit veter doğrultularının açıklığı boyunca değişim açısı.

(mak.)
Burulma çubuğu

Kara taşıtlarında, çubuk şeklinde, uçları süspansiyonlara, ortası da arabanın gövdesine sabitlenen ve dönemeçlerde iç ve dış taraf tekerlekleri arasındaki yük aktarımını en aza indirgeyerek emniyetli şekilde dönülmesini sağlayan parça; eşanlam: denge demiri, stabilizör, viraj çubuğu. teks. Mekikçikli dokuma makinelerinde mekikçiğin fırlatılması için gerekli enerjiyi sağlamak amacıyla burulan, özel bir malzemeden yapılmış çubuk şeklindeki eleman.

(mak.)
Burulma dayanımı

Malzemenin burulma yükü altında kırılmadan önce dayanabildiği en büyük kayma gerilimi.

(mak.)
Burulma deneyi

Bir çubuğun burulma katılığını ve burulma mekaniği parametrelerini belirlemek üzere eksenine kuvvet çifti uygulanarak dönme yer değişimlerinin ölçülmesi; eşanlam: burma testi.

(inş.)
Burulma momenti

Bir çubuk elemanın boy ekseni etrafında dönme etkisi yaratan moment.

(mak.)
Burulma yayı

Makinalarda burulma momentini aktaran yay ya da esnek parça.

(mak.)
Burulma yükü

Bir makina elemanının boyuna ekseni etrafında dönmesini sağlayan yük.

Yukarı Çık