Cedi nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Cedi Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Cedi (i. )

( ﺟﺪﻯ ) i. (Ar. cedy ) Oğlak, Oğlak burcu: Gûş edip müjde-i teşrîfini ta’zîmen-leh / Çerh-i gerdun Hamel ü Cedy’ini kıldı kurban (Nedim).

Cedi Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Cedi ()

özel, isim, gök bilimi Oğlak

Cedi Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Cedi “ What is Cedi ”
 • ALMANCA Cedi “ Was ist Cedi ”
 • İSPANYOLCA Cedi “ ¿Qué es Cedi ”
 • ÇİNCE 塞地 “ 什么是塞地 ”
 • FRANSIZCA L'idec “ Qu'est-ce que l'Idec ”
 • Arapça بالسيدي الغاني “ ما هو بالسيدي الغاني ”
 • İTALYANCA Ghana “ Qual è il Ghana ”
 • JAPONCA Cedi “ 何Cedi ”
 • PORTEKİZCE Ghanaian “ O que é Ghanaian ”

Cedi Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • C
 • E
 • D
 • I

Cedi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir

Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.

(Deyim)
Bir düşüncedir (düşünce) almak

Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak: “Neyse, sıramızı savdık ve yine yola çıktık ve yolda beni bir düşüncedir aldı.” -N. Hikmet.

Cedi Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • C
 • E
 • D
 • I

Cedi Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

5 Kelime

Cedi İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

11 Kelime
(bkz.)
Edebiyatı Cedide

Serveti Fünun Yazını

(i.)
Esericedit

Büyük boy yazı kâğıdı. Üzerinde “eser-i cedit” diye damga bulunduğu için bu ismi almıştır [ Esericedit kâğıdı da denir]: Üç dört tabaka esericedit kâğıdı dolduracak olan kıymetli nasîhatlerini aldıktan sonra… . Esericedit adıyle anılan ve devlet dâirelerinde kullanılması emredilen bu kâğıtlar, oldukça kaliteli olmasına rağmen ucuz Avrupa kâğıtlarıyle yine rekābet edemedi .

(i.)
Ahdicedit – ahdicedid

İncil.

()
Isfahânicedid

Mûsikîmizin en eski birleşik makamlarından biri.

(i.)
şevkicedit

Araban kürdî makāmının diğer adı.

(i.)
Hüzzâmicedit

Mûsikîmizin iki asır evvel terkip edilmiş birleşik makamlarından biri.

(sıf.)
Cedir

Uygun, yaraşır, lâyık, münâsip: “ Cedîr-i takdir : Takdir edilmeye lâyık.” Çün oldur alâ-külli şey’in kadîr / Pes oldur gınâya senâya cedîr . Cedîr-i hürmet olan her vücûdu inciterek… .

(sıf.)
Cedit – cedid

Yeni, kullanılmamış: “ Libâs-ı cedid: Yeni elbise.” Yeni ortaya çıkmış, yeni peydâ olmuş: “Nizâm-ı cedid.” “Keşf-i cedid.” Îd erişsin bâis-i şevk-ı cedîd olsun da gör / Seyr-i Sa’dâbâd’ı sen bir kerre îd olsun da gör . Değil feyz-i cedîd ol mey ki içtik aşk deyrinde / Bize ol cür’a mestân-ı Hudâ’dan artakalmıştır . ● Cedîde sıf. Cedid kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Edebiyyât-ı cedîde: Yeni edebiyat.” “ İdâre-i cedîde: Yeni yönetim.” ● Cedîden zf. Yeniden, yeni olarak.

(i.)
Cedî – cedy

Oğlak, Oğlak burcu: Gûş edip müjde-i teşrîfini ta’zîmen-leh / Çerh-i gerdun Hamel ü Cedy’ini kıldı kurban .

()
Cedid

Bk. CEDİT

(bkz.)
Tarzı cedid

Array

Yukarı Çık
x