Cedit nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Cedit Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Cedit (sıfat)

Yeni

Cedit Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • C
  • E
  • D
  • I
  • T

Cedit Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • C
  • E
  • D
  • I
  • T

Cedit Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Cedit İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

5 Kelime
(i.)
Esericedit

Büyük boy yazı kâğıdı. Üzerinde “eser-i cedit” diye damga bulunduğu için bu ismi almıştır [ Esericedit kâğıdı da denir]: Üç dört tabaka esericedit kâğıdı dolduracak olan kıymetli nasîhatlerini aldıktan sonra… . Esericedit adıyle anılan ve devlet dâirelerinde kullanılması emredilen bu kâğıtlar, oldukça kaliteli olmasına rağmen ucuz Avrupa kâğıtlarıyle yine rekābet edemedi .

(i.)
Ahdicedit – ahdicedid

İncil.

(i.)
şevkicedit

Araban kürdî makāmının diğer adı.

(i.)
Hüzzâmicedit

Mûsikîmizin iki asır evvel terkip edilmiş birleşik makamlarından biri.

(sıf.)
Cedit – cedid

Yeni, kullanılmamış: “ Libâs-ı cedid: Yeni elbise.” Yeni ortaya çıkmış, yeni peydâ olmuş: “Nizâm-ı cedid.” “Keşf-i cedid.” Îd erişsin bâis-i şevk-ı cedîd olsun da gör / Seyr-i Sa’dâbâd’ı sen bir kerre îd olsun da gör . Değil feyz-i cedîd ol mey ki içtik aşk deyrinde / Bize ol cür’a mestân-ı Hudâ’dan artakalmıştır . ● Cedîde sıf. Cedid kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Edebiyyât-ı cedîde: Yeni edebiyat.” “ İdâre-i cedîde: Yeni yönetim.” ● Cedîden zf. Yeniden, yeni olarak.

Yukarı Çık