Çekim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Çekim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

4
1)
Çekim (dil)

bilgisi Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif

2)
Çekim (isim)

Çekme işi

3)
Çekim (fizik)

Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon "Yer çekimi. Mıknatıs çekimi."

4)
Çekim (sinema,)

TV (***) Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan

Çekim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

19
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(fizik, astronomi)

2)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

(I) sinema:
Alıcıyı sürekli olarak bir kez çalıştırmakla elde edilen film parçası.
Çevrim senaryosunun her biri ayrı sayıyla belirtilen bölümü.
Alıcının bir kez çalıştırılmasıyla başka özellikler gösteren görüntülerin tümü.

3)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

(II) fizik: Tanecikleri birbirine yalklaştıran kuvvet.

4)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Atom, yükün ve molekülleri birbirine yaklaştıran etkileşim. (Genellikle, çift ucaylı iki parçacığı yöneltme, bir çift ucaylı parçacığı, ucaysız parçacıkta eyletme ve ucaysız parçacıklar arasındaki dağılım etkileriyle oluşur.)

5)

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

Azerbaycan Türkçesi: täsrif ~ däyişmä ~ hallandırma; Türkmen Türkçesi: yö&#


;keme ~ yö&#


;kemebilen üytgeme; Gagauz Türkçesi: nallamak; diişmäk; Özbek Türkçesi: turlaniş-tuslaniş; Uygur Türkçesi: türliniş ~ tüsliniş; Tatar Türkçesi: kileş belän törläneş - kileş belän törlänü; törlänes;Başkurt Türkçesi: kileş menän üzgärew ~ kilimdarzın üagärewe; Kmk: türleniş ~ türleniw;Krç.-Malk.: boluşlada, betde, sanda türleniw ~ cegiliw ~ boluşlada calganıw;Nogay Türkçesi: kelîs pen türlenüw ~ özlîk pen türlenüw; Kazak Türkçesi: septew ~ jiktew; Kırgız Türkçesi: cöndölüş; Alt:: kubultkışla kubuları ~ t'üzünle kubuları; Hakas Türkçesi: hubulus (padejçe paza sırayca hubulus); Tuva Türkçesi: öskertilge; Şor Türkçesi: kelişterbe sabılçatkanı(sabılçatkannarı), eelerbe sabılçatkannarı; Rusça: skloneniye; spryajeniye;

6)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Güzel ve muntazam görünüş.
Güç, takat.
Çam yaprağı.
Çam kozalağı.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çam ve armut ağaçlarının dallarında görülen parazit ökse otu.
Çam yaprağı.
Çam kozalağı: Çekimden topaç olur.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Damızlık iri eşek: Çekim eşeği var.

9)

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

Eylem veya ad soylu sözcüğe kişi kavramı vermek için, eklerin getirilmesi (bk. ad çekimi, eylem çekimi) .

10)

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

Fiillerde kip, zaman tarz, şahıs, sayı; ad soylu kelimelerde çokluk, iyelik ve adların birbirleriyle ilişkilerini belirleyen durum kavramlarını göstermek için eklerin getirilmesi. bk. ad çekimi ve fiil çekimi.

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Güç, erk: Kardan üşüdüm, yoruldum, çekimim kalmadı.

12)

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

k. İsim ve Fiil çekimi.

13)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

k. yeğlenme değergesi.

14)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Nesnelerin ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal nitelikli kuvvetlerle birbirlerini çekmeleri.

15)

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

Öğe, örge, örge karması ya da değişkenler arasında denge kurarak halkbilim ürünleriyle olaylarının yaşamlarını sağlayan, bunlar arasında yeni ilişkiler düzenleyerek yeni halkbilim ürün ve olaylarını oluşturan güç. bk. öğe, örge, değişken.

16)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema
Alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası.
Çevirim oyunluğunda, alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilecek olan, her biri ayrı bir sayıyla belirtilen bölüm.
Alıcının bir kez çalıştırılması sırasında alıcı açısı, alıcı görüş noktası, alıcı ile çevrilen görünçlük arasındaki uzaklık, mercek çeşidi, vb. etkenlere göre başka başka özellikler gösteren görüntülerin tümü. (Bu son durumda görüntüler gerek çerçeve içinde kapladıkları yer, gerek görüş açısı ve noktası, gerekse çevirim sırasında alıcının devinimiyle değişik özellikler kazanır ki, bunların her biri özel bir terimle belirtilir). TV.
Televizyon yayınında, sinemadaki çekimin özelliklerine karşılık olan durumlar.

17)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Tanecikleri birbirine yaklaştıran kuvvet.

18)

Tarama Sözlüğü

Tartı

19)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Tesbih.

Çekim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • Ç
  • E
  • K
  • I
  • M

Çekim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • Ç
  • E
  • K
  • I
  • M

Çekim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

98 Kelime
(meteo.)
Kütle çekimi kuvveti

Kütle ile genelçekim ivmesinin çarpımı.

(geom.)
Yerçekimi anomali haritası

Homojen, birörnek yeryüzünün oluşturacağı yerçekimi alanından, Yer’in gerçek yerçekimi alanının ne kadar saptığını gösteren harita; eşanlam: gravite anomali haritası.

(müh.)
Kütleçekim

Cisimlerin birbirlerini kütleleri ile doğru, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı bir kuvvetle çekmeleri görüngüsü; birimi: Newton, kg.m.s-; eşanlam: genelçekim.

(uçk.)
Ay-Gün çekimi

Ay ve Güneş’in uydulara uyguladıkları kütlesel çekim kuvvetleri; eşanlam: Ay-Gün kütle çekimi.

(geom.)
Genelçekim sabiti

Kütleleri m ve m olan iki cismin, kütlelerinin çarpımı ile doğru, aralarındaki r uzaklığının karesiyle ters orantılı olmak üzere, birbirlerini çekim F=-G m m/r kuvveti bağıntısındaki G sabiti olup Uluslararası Birim Siteminde değeri x - N m kg- 'dir; eşanlam: kütleçekim sabiti.

(meteo.)
Newton’un evrensel kütleçekim yasası

Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir kuvvet ile çeker ve bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır.

(geom.)
Standart kütleçekim parametresi

Gök mekaniği bilim dalında sıklıkla kullanılan, kütleçekim sabiti ile bir gök cisminin kütlesinin çarpımı ile belirlenen ve birimi ms- olan parametre.

(denz.)
Yüklü su çekimi

Tam yüklü geminin ortasında, gemi dibi ile yüklü su hattı arasındaki düşey uzaklık.

(teks.)
çekim bölgesi

İplikçilikte, iki çift çekim silindiri arasındaki alan.

(yerb.)
Dengesiz su çekimi

Sabit ve suverenin beslenmesinden daha yüksek bir debi ile sürekli olarak pompalanan kuyudaki su düzeyinin giderek alçalması.

(müh.)
Genelçekimsel ivme

Cisimlerin arasındaki genelçekimin neden olduğu ivme.

Yukarı Çık