Çekimli nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Çekimli Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Çekimli (dil)

bilgisi Çekim ekleri alabilen

2)
Çekimli (sıfat)

Çekimi olan, alımlı, cazibeli, cezbedici "Görüntüsü çok daha çekimli." - Ç. Altan

Çekimli Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • Ç
 • E
 • K
 • I
 • M
 • L
 • I

Çekimli Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • Ç
 • E
 • K
 • I
 • M
 • L
 • I

Çekimli İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

6 Kelime
()
Yerçekimli yoğunlaştırıcı

çevr. Genellikle planda dairesel, ham arıtma çamurunun katı madde içeriğini %-’ye kadar arttırmak ve çamur hacmini azaltmak üzere tasarlanan, ham çamurun orta bölümde yer alan bir giriş yapısı ile havuza alındığı ve radyal olarak dağıtılıp üst suyunun savaklardan toplandığı çökeltim havuzuna benzer yapı; eşanlam: graviteli yoğunlaştırıcı.

(elk.)
çekimli

Bir sözcüğün tümce içindeki işlevini belirtici dilbilgisel özelliğinin bulunduğu biçimin niteliği; örneğin, evi, evimiz, evde, eve, evin, evinin gibi ev sözlükbirimin çekimli sözcük biçimleri.

(dilb.)
çekimli eylem

Zaman, kişi, tekil, çoğul, edilgen, etken gibi ilişkileri gösteren eylem biçimi.

(kim.)
Yerçekimli ayırıcı

Bir arada bulunan, ancak birbiriyle karışmayan katı-katı, katı-sıvı, sıvı-sıvı evrelerden daha ağır olanı yerçekimi etkisi ile ayırmak için kimya ve maden sanayilerinde kullanılan aygıtların genel adı; eşanlam: yerçekimsel ayırıcı.

(inş.)
Yerçekimli pınar

Yalnızca zemin yüzeyinin yeraltı su seviyesini kestiği yüzeyde akan pınar.

()
Yerçekimli yoğunlaştırma

çevr. Arıtma tesisi çamurlarında, daha yüksek yoğunluklu katıların sıvı ortamda tankın dibine çökelmesine ve buradan bir döner kürekle uzaklaştırılması tekniğine dayalı bir durultma tipi.

Yukarı Çık