Cinsiyet nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Cinsiyet Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Cinsiyet (isim,)

biyoloji Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks "Cinsiyet değiştirecek kadar kin ateşinde piştim." - N. F. Kısakürek

Cinsiyet Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

Azerbaycan Türkçesi: cins; Türkmen Türkçesi: cıns; Gagauz Türkçesi: cins; Özbek Türkçesi: cins; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.)cinis ~ (D.Uyg.) siyğa kategoriyisi; Tatar Türkçesi: rod ~ cenes; Başkurt Türkçesi: rod; Kmk: cms~ rod; Krç.-Malk.: rod; Nogay Türkçesi: *tür ~ rod; Kazak Türkçesi: jınıs ~ rod; Kırgız Türkçesi: rod;Alt: rod; Hakas Türkçesi: rod; Şor Türkçesi: *rod; Rusça: rod

2)

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

Bazı dillerde kelimelerin gramer bakımından «erkeklik», «dişilik» veya «yansızlık» özelliği taşıması. Almanca der Tisch «masa» erkek kelime, die Tasche «çanta» dişi kelime, das Buch «kitap» da yansız kelime türündendir. İslav dillerinden geçme +ça/+çe eki de eklendiği kelimede dişilik gösteren bir ektir: kral/kraliçe, Tanrı/Tanrıça «ilâhe» gibi. Dilimizde erkeklik, dişilik ve yansızlık gösteren bir gramer kategorisi yoktur; kâtip /kâtibe, muallim/muallime, müdür/müdire gibi örnekler Arapçadan geçmedir.

3)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Erkek veya dişi olma durumu, eşey.

4)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Eşey.

5)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

k. eşeylilik

Cinsiyet Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • C
 • I
 • N
 • S
 • I
 • Y
 • E
 • T

Cinsiyet Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • C
 • I
 • N
 • S
 • I
 • Y
 • E
 • T

Cinsiyet Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Cinsiyet İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

12 Kelime
(topb.)
Cinsiyetçilik

Toplumda, cinsiyet temelinde uygulanan ve kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliğin sürdürülmesine yarayan, açık ya da örtülü, bireysel ya da kurumsal, yaygın olarak erkekler yararına işleyen haksız ayrımcılık.

(tar.)
Kanatlı cinsiyet ayırımı

Tavuk, hindi, kaz gibi kanatlı türlerinin günlük yaştaki civcivlerinde, tecrübeli kişiler tarafından geriye bakılarak veya bazı tavuk hatlarında renk veya kanat tüylenme hızına göre yapılan cinsiyet ayrımı.

(tar.)
Cinsiyet oranı

Canlı popülasyonlarında dişi ve erkek arasındaki oran.

(ruhb.)
Cinsiyete bağlı davranış

Kız ve erkeklere göre ayrım gösteren, toplumca belirlenmiş davranış biçimleri, cinsiyet temelli davranış.

(tar.)
Cinsiyet kuşağı

Böceklerde embriyonal gelişme sürecinde blastodermin ventral kısmındaki hücrelerin daha hızlı bölünerek kalınlaşmasıyla meydana gelen, gastrulasyon sonrasında dışarıda ektoderm, içeride endoderm ve en son olarak mezoderm tabakalarını oluşturacak şekilde farklılaşan, ileride embriyoyu meydana getirecek olan kısım.

(tar.)
Yardımcı cinsiyet salgıbezleri

Memeli erkek hayvanlarda seminal plazma üretimine katkıda bulunan ve pelvis üretrası üzerinde öncelik sırasına göre yer alan ampulla, vesikula seminalis, prostat ve cowper bezlerine verilen isim.

(i.)
Cinsiyet

Bir canlı varlığın üremede oynadığı role göre erkek veya dişi oluşunu belirleyen ve yaratılıştan gelen özellik, erkek veya dişi oluş, eşey: Ama bu imtiyaz cinsiyetine hakāretten başka bir şey değildi . Aynı cinsten olma [Eskimiştir]: Olmaz idi meyân-ı leîmanda imtizâc / Mâbeynde alâka-i cinsiyyet olmasa . Cinsiyet mânâ cihetiyle kalplerin birbirine benzemesi, ruhların ezelden bilişikli olması ve akılların yekdiğerine uygun bulunmasıyle olur. Yoksa sûrette aynı cinsten olmanın faydası yoktur .

(tar.)
Cinsiyet feromonu

Her iki cins tarafından salınabilmekle birlikte genellikle dişiler tarafından, karşı cinsi cezbetme amacıyla salgılanan, genellikle türe özgü olmakla birlikte nadiren yakın türlere de etkisi olan, ergin kelebeklerde daha basit, sinekler, kınkanatlılar ve diğer pek çok böcek takımında daha karmaşık kimyasal yapıda olan feromon.

(insb.)
Toplumsal cinsiyet

Cinsiyetlere özgü toplumsal, kültürel, ruhsal rol ve konumların biyolojik kökenli olmasının yanı sıra kişilerin içinde yaşadıkları toplumsal, kültürel ortamın da ürünü olduğunu, kültürel olarak biçimlenip toplumlaşma süreciyle edinilen erkek ve kadın rollerinde bu nedenle kültürler arasında ayrımlar bulunduğunu savunan yaklaşım ve araştırma alanı.

(topb.)
Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları

Erkekler ve kadınlarla ilgili olarak, günlük yaşamda sıklıkla yinelenen ve yaygın biçimde anlaşılır kodlarla işleyen tek yanlı, önyargılı düşünce biçimleri.

(topb.)
Toplumsal cinsiyet rolleri

Erkeklerle kadınların cinsiyetlerinden dolayı gerçekleştirmeleri beklenen ve bu nedenle gerçekleştirdikleri davranış ve görevler.

Yukarı Çık