Çoğaltan nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Çoğaltan Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Çoğaltan (isim,)

matematik Çarpan

Çoğaltan Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren,yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

2)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren,yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

Çoğaltan Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • Ç
 • O
 • Ğ
 • A
 • L
 • T
 • A
 • N

Çoğaltan Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • Ç
 • O
 • Ğ
 • A
 • L
 • T
 • A
 • N

Çoğaltan İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(eko.)
Para çoğaltanı

Parasal tabandaki bir değişikliğin, para sunumu üzerinde yaratacağı etkiyi gösteren katsayı.

(isl.)
çoğaltan

Yatırım, tüketim, dışsatım ve kamu harcamaları gibi toplam istemi oluşturan etkenlerin ya da hükümet harcamalarındaki bir artışın denge ulusal gelirinde kaç kat genişleme doğuracağını anlatan katsayı.

Yukarı Çık