Çoğulcu nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Çoğulcu Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Çoğulcu

Çoğulculuk yanlısı olan, plüralist

2)
Çoğulcu (sıfat,)

toplum bilimi Çoğulculukla ilgili olan (kimse veya görüş), plüralist "Çoğulcu görüş."

Çoğulcu Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • Ç
 • O
 • Ğ
 • U
 • L
 • C
 • U

Çoğulcu Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • Ç
 • O
 • Ğ
 • U
 • L
 • C
 • U

Çoğulcu İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

6 Kelime
(bkz.)
Kültürel çoğulculuk

çokkültürlü toplum. çokkültürlülük

(topb.)
Yöntembilimsel çoğulculuk

Bilgi üretiminde değişik yöntemlerin kullanılmasının hem bireylerin özgürleşme olanaklarını artırmayı hem de bilgisel gelişme gizilgücünü sonuna kadar kullanmayı sağlayacağı için özendirilmesini savunan görüş.

(sosyo.)
çoğulculuk

Yönetimde bir tek gerçeğe bağlı olmamayı, farklı görüş ve gerçeklere açık olmayı, farklılık ve çeşitliliğin bir arada bulunması gerektiğini ileri süren görüş, plüralizm.

(yeni.)
çoğulcu

Çoğulculuk taraftarı olan kimse, plüralist. sıf. Çoğulculukla ilgili: Demokrasi, temsîlî ve çoğulcu karakteri ile seçmene karşı sorumluluğu, kamu makamlarının hukūka riâyet etmesi ve adâletin yansız şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar . ѻ Çoğulcu demokrasi : Çeşitli görüşteki partilere ve kuruluşlara yönetimde söz hakkı tanıyan demokrasi.

(topb.)
çoğulcu toplum

Dil, budun, din, kültür bakımından ayrı küme ve topluluklardan oluşan ve bunlara karar alma süreçlerini etkileme hakkı tanıyan toplum.

(bkz.)
Metodolojik çoğulculuk

çoğulculuk

Yukarı Çık