Çolpa nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Çolpa Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Çolpa (sıf. ve i. )

Bir ayağı sakat (kimse): Kırlangıç gözleri bakar cam gibi / Dile gelse sözü demir leblebi / Bir çolpa oğlan ki yokken sebebi / Yokuşa tırmanır bırakıp düzü (Ali Çamiç’ten).

2)
Çolpa (sıf. ve i. )

mec. Beceriksiz, âciz, ayağı dolaşan şaşkın (kimse): Zâten (…) acemi, çolpa ve ölünceye kadar hasta veya çocuk kalmaya mahkûm yaratılışlardandı (Ahmet H. Tanpınar). Hilkatin sırrını idrâke yetersiz kıldın / Bu yarım akl ile seyretmedeyiz gökle yeri / Âdeta çolpa ve eksikli yarattın ki bizi / Ulu Tanrım değiliz kudretinin şâheseri (Tahsin Banguoğlu).

3)
Çolpa (sıf. ve i. )

sıf. ve i. (Fars. çūl “eğri” ve pā “ayak” ile çūl-pā “eğri ayaklı”dan)

4)
Çolpa (sıf. ve i. )

Yürürken önce sol ayağını atan (kimse).

Çolpa Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • Ç
  • O
  • L
  • P
  • A

Çolpa Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • Ç
  • O
  • L
  • P
  • A

Çolpa İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

5 Kelime
()
çolpan

Bk. ÇULPAN

()
çolpaz

Bk. ÇOLPA

()
çolpazlik

Bk. ÇOLPALIK

(ve)
çolpa – çolpaz – çulpa

Bir ayağı sakat : Kırlangıç gözleri bakar cam gibi / Dile gelse sözü demir leblebi / Bir çolpa oğlan ki yokken sebebi / Yokuşa tırmanır bırakıp düzü . Yürürken önce sol ayağını atan . mec. Beceriksiz, âciz, ayağı dolaşan şaşkın : Zâten acemi, çolpa ve ölünceye kadar hasta veya çocuk kalmaya mahkûm yaratılışlardandı . Hilkatin sırrını idrâke yetersiz kıldın / Bu yarım akl ile seyretmedeyiz gökle yeri / Âdeta çolpa ve eksikli yarattın ki bizi / Ulu Tanrım değiliz kudretinin şâheseri .

()
çolpalik – çolpazlik – çulpalik

Acemilik, becerisizlik, çapaçulluk: Muntazam bir eve hiç girmemiş olduğunu anlatır bir çolpalıkla ve salaklıkla oturdu . Biraz atik ol. Senin hizmet dediğin çolpalık ile olmaz; sonra efendi veya bey beğenmez . Bu yüzden naz ve şımarıklıkları, ufak tefek çolpazlıkları bile etrâfına bir yığın sır ve güzellik getiren sanat kadar mûcizeli oyunlar hâline gelmişti .

Yukarı Çık