Cüret nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Cüret Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Cüret (i. )

( ﺟﺮﺃﺕ ) i. (Ar. cur’et )

2)
Cüret (i. )

Çekinmeden ortaya atılma, cesâret, atılganlık: İspirtonun verdiği bir cüretle yine kolunu uzattı (Hüseyin R. Gürpınar).

3)
Cüret (i. )

Kendini bilmezlik, küstahlık: Shakespeare’i tercüme etme o zamânın münevverlerinin affetmeyecekleri bir cüretti (Hâlide E. Adıvar). ѻ Cüret etmek (eylemek): Cesâret isteyen bir şeyi yapmaya kalkışmak: Seni tasdîa cür’et eylemezdim Hak bilir böyle / Eğer kim câna te’sîr etmeyeydi cevr-i pinhânî (Hersekli Ârif Hikmet). ● Cür’et-yab ( ﺟﺮﺃﺗﻴﺎﺏ ) birl. sıf. (Fars. yāb “bulan” ile) Kendinde cüret bulan, cesur, atılgan.

Cüret Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Cüret

Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış, cesaret

2)
Cüret (isim)

Yüreklilik, ataklık, cesaret "Geceleri evinin bahçesinde buluşacak kadar cüreti arttırmışlar." - R. N. Güntekin

Cüret Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • C
  • Ü
  • R
  • E
  • T

Cüret Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • C
  • Ü
  • R
  • E
  • T
Yukarı Çık