Daylak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Daylak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Daylak (sıfat)

Çıplak "Develer daylak / Sevenler aylak / Sen kimin yârisin / Her yanın oynak" - Halk türküsü

2)
Daylak (isim)

Dişi deve

Daylak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bir yaşından büyük dişi deve

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı.
İnce uzun boylu kimse.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Dişi deve.
Damızlık erkek deve.
Boynunda tüy olmayan pehlivan deve.
Deve yavrusu.
At, eşek yavrusu.
İki yaşında hayvan.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eşek sıpasının bir yaşım doldurmuşu

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı.
İnce, uzun boylu (kimse).
Çıplak, sivri.
Baldırı, bacağı açık (kimse): Daylak daylak dolaşma.
Gelişigüzel büyümüş ve terbiyesiz kalmış, başıboş kimse.

6)

Tarama Sözlüğü

Yularsız, başıboş, salma deve ve at

Daylak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • D
 • A
 • Y
 • L
 • A
 • K

Daylak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • D
 • A
 • Y
 • L
 • A
 • K

Daylak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime
Yukarı Çık
x