Dehan nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Dehan Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Dehan (i. )

( ﺩﻫﻦ – ﺩﻫﺎﻥ ) i. (Fars. dehān > dehen ) Ağız: Dehenin derdime derman dediler cânânın / Bildiler derdimi yoktur dediler dermânın (Fuzûlî). Hüsnünü dildârımın medh edemem / Neyleyim ey gönül dehâna sığmaz (Gevherî). Söyleyen kimdir dehânından ezel esrârını (Muallim Nâci). ● dehan (Dehen) -baz ( ﺩﻫﻦ ﺑﺎﺯ – ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺎﺯ ) birl. sıf. (Fars. bāz “oynayan” ile) Konuşmak üzere hazırlanıp ağız oynatan, ağız açan: İşitmiş anı bir kaz-ı bed-âvâz / Kenâr-ı bağda olmuş dehen-bâz (Şeyh Gālib). Havf-ı hışmından dehen-bâz-ı recâ olmak muhâl / Hâhiş-i vuslatla mahv olsa dil-i meyyâlimiz (Hersekli Ârif Hikmet). ● dehan (Dehen) -beste ( ﺩﻫﻦ ﺑﺴﺘﻪ – ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ) birl. sıf. (Fars. beste “bağlanmış” ile) Ağzını kapamış, susmuş. ● dehan (Dehen) -güşâ ( ﺩﻫﻦ ﮔﺸﺎ – ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺸﺎ ) birl. sıf. (Fars. guşā “açan” ile) Söz söyleyen, konuşan, îtiraz eden. ● dehan (Dehen) -şuy ( ﺩﻫﻦ ﺷﻮﻯ – ﺩﻫﺎﻥ ﺷﻮﻯ ) birl. sıf. (Fars. şūy “yıkayan” ile) “Ağzını yıkayan ” mec. El çeken, fâriğ olan: Olurdum zâhidâ çoktan dehen-şuy şâiriyyetten / Humâra olsa ümmîd-i müdâvâ gayri bir şeyden (Nâbî).

Dehan Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Kız Ağız.

Dehan Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Genius “ What is your genius ”
 • ALMANCA Genius “ Was ist dein Genie ”
 • İSPANYOLCA Genio “ ¿Cuál es tu genio ”
 • ÇİNCE 天才 “ 什么是您的天才 ”
 • FRANSIZCA Génie “ Qu'est-ce que votre génie ”
 • Arapça عبقرية “ ما هي العبقرية ”
 • İTALYANCA Genio “ Qual è il tuo genio ”
 • JAPONCA 天才 “ どう天才 ”
 • PORTEKİZCE Gênio “ Qual é o seu talento ”

Dehan Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • D
 • E
 • H
 • A
 • N

Dehan Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • D
 • E
 • H
 • A
 • N

Dehan Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

3 Kelime

Dehan İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(sıf.)
Ejderdehan – ejderdehen

“Ejder ağızlı” XVI. – XVII. yüzyıllarda kullanılan büyük bir top: Dem çeker cephânemiz ejderdehan toplar ile / Düşmene nisbet azîm unvânımız vardır bizim . On altıncı asır başlarında Tophâne’den çıkan topların muhâsebesi dolayısıyle tanzim edilen bir defterde büyük küçük muhtelif isimdeki toplardan bahsedilmektedir: Ejderdehen balyemez, havan… .

(i.)
Haddehâne

Ezilerek işlenebilen mâdenlere saç, tel, çubuk, ray vb. şekiller verilen îmâlâthâne: “Demir haddehânesi.”

Yukarı Çık