Demir nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Demir Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Demir

Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça

2)
Demir (sıfat)

Bu elementten yapılmış "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular." - P. Safa

3)
Demir

Bu elementten yapılmış parça "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."

4)
Demir (denizcilik)

Çıpa

5)
Demir (sıfat)

Güçlü, kuvvetli, sert "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu." - S. F. Abasıyanık

6)
Demir (isim,)

kimya Atom numarası , atom ağırlığı ,, yoğunluğu , olan, °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe)

Demir Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

11
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(kimya)

2)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

°C altında mıknatıslılık özelliği gösteren, ak renkli dökme demir ve çeliklerin ana metali. A. A., A. S.

, Ö. A.


, E. S.°C.

3)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Bazı minerallerde, hemen hemen her çeşit toprakta ve mineralli sularda bulunan atom numarası

, atom ağırlığı

,


, sembolü Fe olan bir metal element. Hemoglobin, miyoglobin, sitokrom, peroksidaz, katalaz gibi bazı hemoproteinlerin temel kısmını oluşturur. Esas işlevi oksijenin hemoglobin içinde dokulara ve hücresel oksidasyon mekanizmalarına taşınmasıdır.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bir tenekelik ölçek.

5)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çoban köpeklerinin boynuna takılan demir tasma.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ET temür: demir.
demer
demür

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Odun ve çıra parçalamakta kullanılan, ağız kısmı çelik, diğer kısımları demirden yapılan kesici aygıt, tahra.

9)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

Saban ve pulluğun toprağa giren demir kısmı. (Gücünkaya *Aksaray, Kızılca *Bor -Niğde)
Dabaklıkta derinin iç yüzünü kazımakta kullanılan uzun bıçak. (-Uşak)

10)

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

Sağlamlık, dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı çoğu halk inanmalarında ve büyüsel işlemlerde kullanılan maden.

11)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Simgesi Fe , atom numarası

, atom kütlesi

,

g, e.n.°C, k.n.°C ve yoğunluğu
,

g/mL olan , yer yüzü kabuğunda dördüncü en bol bulunan (%
), hematit (Fe
O
), limonit (sulu Fe
O
), magnetit (Fe
O
), siderit (FeCO
), demir piritleri (FeS
), kromit (FeCr
O
) ve kalkopirit (CuFeS
) şekillerinde bulunan, metal olarak ve çelik alaşımlarında kullanılan, birinci sıra geçiş elementi .

Demir Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • D
  • E
  • M
  • I
  • R

Demir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Demir tavında, dilber çağında

Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır.

(Atasözü)
Demir tavında dövülür

Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır.

(Atasözü)
Demiri tavında dövmeli

Her iş zamanında ve uygun durumda yapılır.

(Atasözü)
Yiğidin sözü, demirin kertiği

Mert adamın ağzından çıkan söz demire kazınmış çentik gibi kalıcı olur; dediğini yapar, sözünden dönmez.

(Atasözü)
Demir nemden, insan gamdan çürür

Nem demiri nasıl paslandırıp çürütürse gam da insanı öylece yıpratır.

(Atasözü)
Demir ıslanmaz, deli uslanmaz

Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.

(Atasözü)
Işleyen demir pas tutmaz (ışıldar)

Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.

(Deyim)
Yer bakır gök demir kesilmek

Tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek: “Yer bakır gök demir kesilmiş, günlerden beri deniz karış karış aranmış, balık yoktur.” -S. F. Abasıyanık.

(Deyim)
Yer demir gök bakır

1) çorak ve sıcak bir yeri niteler; 2) mec. şartların zor, imkânların kısıtlı olduğu durumlarda söylenen bir söz; 3) mec. hiçbir yardım ve umut olmadığında kullanılan bir söz.

(Deyim)
Demir taramak

Gemi rüzgâr veya akıntı yüzünden çıpasını sürümek.

(Deyim)
(birini) demire vurmak

Birini demir zincirle bağlamak.

(Deyim)
Demir almak

Den. 1) gemi yola çıkmak için çıpasını denizden çekmek, gitmeye hazırlanmak: “Artık günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” -Y. K. Beyatlı. 2) mec. ölmek, çekip gitmek.

(Deyim)
Demir atmak

Den. 1) gemi çıpasını denize salmak: “Açıkta demir atmış kotrayı görüyor musun?” -F. R. Atay. 2) mec. bir kimse bir yerde uzun süre kalmak.

(Deyim)
Demir gibi

1) çok sağlam: “Ben akide yemedim, gönlümde yumuşaklık yok, midem.” -H. R. Gürpınar. 2) çok güçlü, çok kuvvetli: “Demir gibi kolları vardı.” -S. F. Abasıyanık.

(Deyim)
Demir üzerinde

Den. demirini almış ve kalkmaya hazır (gemi).

(Deyim)
Demirbaştan düşmek

Demirbaş listesinden çıkarmak, kaydını silmek.

Demir Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • D
  • E
  • M
  • I
  • R

Demir İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

86 Kelime
(denz.)
Yanaşma ve demirleme kuvvetleri

Geminin iskeleye veya bir şamandıraya bağlanması ya da demirlemesi sırasında ve sonrasında gemiye etki eden kuvvetler.

(denz.)
Akıntı demiri

Akıntılı sularda ve nehirlerde kullanılan çapa.

(yerb.)
Demir-magnezyumlu mineral

(denz.)
Demir donatımı

Geminin demir atmasında ve demir almasında kullanılan düzeneklerin tümü.

(malz.)
Demir modülü

Çimentodaki AlO/FeO oranı.

(denz.)
Göz demiri

Gemilerde sancak ve iskele başomuzluklarda bulunan ana demirler.

(denz.)
Demir şamandırası

Gemi ya da tekne çapasının denizin dibinde yatan ve bulunduğu yeri belirleyen şamandıra.

(tar.)
Pulluk uç demiri

Toprak şeridini alttan yatay olarak kesen ve kesilen kısmı kulağa doğru yükselten pulluk organı.

(denz.)
Demirin tutması

Demir kollarının deniz dibine iyi saplanarak sürüklenmemesi hali.

(teks.)
Demir tutucu

Peroksit ağartmasında demirin neden olacağı katalitik zararı azaltmak amacıyla, ortamda bulunan demir iyonlarıyla birleşerek, zararı engelleyen ya da azaltan kimyasal madde.

(tar.)
Demir bakterileri

Toprakta ve suda bolca bulunan ve demiri okside eden bakteriler.

Yukarı Çık