Dimağ nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Dimağ Nedir ve Ne Demek?

5
1)
Dimağ (i. )

( ﺩﻣﺎﻍ ) i. (Ar. dimāġ )

2)
Dimağ (i. )

Beyin: Bu öyle bir ziyâ ki yakmıyor, gözleri almıyor, dimâğı yormuyor (Refik H. Karay).

3)
Dimağ (i. )

Beyne âit, beyinle ilgili: “ Nezf-i dimâğî: Beyin kanaması.”

4)
Dimağ (i. )

Şuur, bilinç, akıl: Hal ve târih birbirine karışarak hezeyan hâlinde dimâğına hücum ediyor (Ömer Seyfeddin). ● Dimâğî ( ﺩﻣﺎﻏﻰ ) sıf. (nispet eki -і ile)

5)
Dimağ (i. )

Zihnî, fikrî: Rüşd-i dimâğîsini Katolik ilmihâline karşı isyan ile ispat etti (Cenap Şahâbeddin). ● Dimâğiyye ( ﺩﻣﺎﻏﻴّﻪ ) sıf. Dimâğî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı anlamdaki müennes şekli.

Dimağ Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Dimağ (isim)

Beyin

2)
Dimağ

Zihin "Meclisin nerede toplanabileceği fikri dimağımızı işgal ediyordu." - Atatürk

Dimağ Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

hlk.
Beyin.
Bilinç, zihin.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Nezle, grip, bronşit

Dimağ Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • D
  • I
  • M
  • A
  • Ğ

Dimağ Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • D
  • I
  • M
  • A
  • Ğ
Yukarı Çık