Döngü nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Döngü Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Döngü (isim)

Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması

2)
Döngü (mantık)

Kısır döngü

Döngü Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

10
1)

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

(Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde belirli aralıklarla aynı olan devinim.

2)

BSTS / Gitar Terimleri Sözlüğü

) Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi.
) Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol.

3)

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bir izlencede yer alan ve belirli bir koşul gerçekleşmedikçe yeniden uygulanan bir komutlar dizisi.

4)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Bir yazıda, yinelemelerin düzenli aralıklarla birbirlerini izlemesi.

5)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.,

6)

BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü

Her ağırlık sınıfında birkaç yumrukoyuncusunun katıldığı karşılaşmada ağırlık sınıflarına göre birinciyi bulmak için yarışmaların tekrarlanışı.

7)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

k. çevrim

8)

BSTS / Uçantop Terimleri Sözlüğü

k. dönü

9)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik; döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.

10)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Termodinamikte, aynı hal içinde başlayan ve sona eren değişmelerin sırası.
Spektroskopide, elektromanyetik alan yönünün tam bir dönüşü ve tekrar ilk yönüne geri gelişi.

Döngü Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • D
  • Ö
  • N
  • G
  • Ü

Döngü Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • D
  • Ö
  • N
  • G
  • Ü

Döngü İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

84 Kelime
(blşm.)
Açık döngülü oyun

Oyun kuramında, bir oyunun her aşamasında oyuncuların bilgi dağarcığının oyunun başındaki bilgi kümesinden farklı olmadığı oyun.

(elk.)
Açık döngü kazancı

Geribeslemeli bir kuvvetlendiricide geribesleme çevrimi kapatılmamışken girişten geribesleme devresinin çıkışına kadar olan ve kuvvetlendiricinin transfer fonksiyonu ile geribesleme devresinin transfer fonksiyonunun çarpımına eşit olan büyüklük.

(elk.)
Döngü kazancı

Bir işaretin belirli bir iletim döngüsü üzerinde edindiği güç kazançlarının desibel olarak toplamı; eşanlam: çevrim kazancı. Bir sistemi temsil eden çizgede yer alan döngünün dal ağırlıklarının çarpımı; eşanlam: çevrim kazancı.

(elk.)
Kapalı döngü kazancı

Bir geribeslemeli dinamik sistemde çıkış büyüklüğünün, bunu doğuran giriş büyüklüğüne oranı; eşanlam: kapalı çevrim kazancı.

(yazb.)
Döngüsel roman

Bir kişinin, bir ailenin ya da bir topluluğun belli bir süre içinde geçirdiği evreleri baştan sona aktaran roman dizisi.

(biyom.)
Yaşam döngüsü analizi

Mevcut ya da tasarlanan yeni bir ürünün ya da hizmetin, hammaddenin çıkartılması, üretim süreçleri, nakliyesi, dağıtımı gibi hammadde temininden ürünün son kullanıcıya gelinceye kadar geçirdiği bütün aşamaları, tüketilen ve çevreye salınan enerji yüklerini, ürünün akış analizinde karşılaşılan sosyal ve ekonomik faktörleri de göz önüne alarak genellikle karbon ayakizinin takibini hedefleyen ve değerlendirme sonucunda çevresel yükünün sistematik bir şekilde muhasebe edildiği çalışmaların tümü; eşanlam: yaşam boyu değerlendirme, hayat boyu değerlendirme, yaşam çevrim analizi.

(isl.)
Aile yaşam döngüsü

Değişik gereksinim, ilgi ve isteklerin doğru saptanabilmesi için, bir toplumu oluşturan ailelerin geçirdiği evrelerin ve her evrenin nüfus içindeki oranının belirlenmesi.

(endst.)
ürün yaşam döngüsü

Bir ürünün satış miktarı ve kârına bağlı olarak geçirdiği giriş, gelişme, olgunluk ve düşüş olarak adlandırılan evrelerin bütünü.

(topb.)
Ekonomik döngü

Ekonomide büyüme, durgunluk ve gerileme dönemlerini kapsayan ve böylece sürekli yinelenen ekonomik dalgalanmalardan oluşan döngü.

(mak.)
Açık döngü aktarım fonksiyonu

Bir kontrol sisteminin döngüsündeki tüm aktarım fonksiyonlarının seri halde matematiksel çarpımı.

(tar.)
Döngülü olmayan taşınma

Virüsün böceğin dış iskeletinde, örneğin maksiller stilet kütikulunda taşınması; eşanlam: sirkülatif olmayan taşınma.

Yukarı Çık