Dubar nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Dubar Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Dubar (i. )

2)
Dubar (i. )

i. ( Yun. ) Kefalgiller familyasından,

3)
Dubar (i. )

santim uzunluğunda, eti lezzetli, sivri burunlu, kefale benzer bir balık. Mugil cephalus.

Dubar Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Dubar (isim,)

hayvan bilimi Kefalgillerden, - santimetre uzunluğunda, eti lezzetli bir tür balık (Mugil cephalus)

Dubar Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • D
  • U
  • B
  • A
  • R

Dubar Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • D
  • U
  • B
  • A
  • R

Dubar Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Dubar İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

4 Kelime
(ve)
Dubaraci

Karşısındakine oyun eden, düzen kuran , hîlekâr, düzenbaz.

(argo.)
Dubaracilik

Düzenbazlık, hîlebazlık.

()
Dubar

Kefalgiller familyasından, – santim uzunluğunda, eti lezzetli, sivri burunlu, kefale benzer bir balık. Mugil cephalus.

(i.)
Dubara – dübara

Tavla ve zar oyunlarında atılan zarların her ikisinin de ikiyi gösteren taraflarının üste gelmesi şeklindeki oyun sayısı, iki iki. argo. Hîle, oyun, düzen: Gönül verdim gāyet bıçkın bir yâra / Âşıkından kaçıp gider ağyâra / Galata’nın şıkırdımı besbelli / İşi gücü cevr ü cefâ dubâra . Acep intikāmımı almaya bir dubara bulamaz mıyım? . İnanma kızım, bu hastalıkta da bir dubara var . ѻ Dubaraya düşmek : Oyuna gelmek, kandırılmak. Dubaraya getirmek: Oyuna getirmek, kandırmak.

Yukarı Çık