Durgun nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Durgun Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Durgun

Canlı olmayan, sönük, hareketsiz "Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." - Ö. Seyfettin

2)
Durgun

Neşesiz, keyifsiz, sessiz "Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." - F. R. Atay

3)
Durgun (sıfat)

Sakin "Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." - R. H. Karay

Durgun Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(coğrafya)

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Dingin, sakin.
Canlı olmayan, hareketsiz

3)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Hareketli (dinamik) olmanın zıttı olan sürekli hareketsiz veya dengede olma durumu.
Atmosferik elektrik yükü veya diğer elektrik kaynakları nedeniyle radyo dalgaları ile olan girişim.
Büyümenin ve üremenin kontrol altına alınması veya önlenmesi, bakteriyostatik gibi.

Durgun Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • D
 • U
 • R
 • G
 • U
 • N

Durgun Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • D
 • U
 • R
 • G
 • U
 • N

Durgun Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

7 Kelime

Durgun İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

11 Kelime
(eko.)
Ekonomik durgunluk

Genişlemekte olan bir ekonomide gelişme hızının yavaşlaması, ulusal gelirdeki artışın düşmesi, işsizliğin artması, yatırımların azalması ve fiyatların gerilemeye başlaması, ekonomik duraklama.

(mak.)
Durgun kaynama

Isı kaynağının durağan bir sıvı içinde tutulması ile gerçekleşen ve oluşan buharın yoğunluk farkı ile yüzeye çıktığı kaynama şekli, havuz kaynama.

(eko.)
Sürekli durgunluk

Bir ekonomide, nüfusun istem yaratıcı bir güç olarak büyüme hızını yitirmesi, doğal kaynakların giderek daralması, teknik ilerlemede önemli adımların artık söz konusu olamaması nedeniyle sermayenin sınırsal etkinliğinin, faiz sınırının düşebileceği düzeyden daha da aşağı bir düzeye ulaşması ve bu durumun süreklilik göstermesi.

(teks.)
Durgun suda havuzlama

Sak liflerinin elde edileceği bitki gövdelerinin bir havuz içerisindeki durgun suya daldırılıp, - gün bekletilmesiyle yapılan bir havuzlama çeşidi.

(eko.)
Durgun büyüme durumu

Büyüme kuramında, tüm reel değişkenlerin hep aynı oranda büyüdüğü devingen durum.

(tar.)
Saklı durgun evre

Pek çok parazit ve saprofit akar türünde görülen, besin yetersizliği ya da olumsuz çevre koşullarını atlatmak üzere larva, protonimf ve tritonimf gelişme evreleri aralarında meydana gelen, besin alma organlarının gelişmediği ve hiçbir bacak izinin bulunmadığı normal gelişme evreleri dışında durgun ara dönem; eşanlam: kaliptostaz.

(meteo.)
Hava durgunluğu

Hava kirleticilerinin belli bir alanda birikmesine neden olacak kadar kararlı olan atmosferik koşullar.

(meteo.)
Durgun hava

Hava hareketinin olmayışı ve on dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte km/s’dan daha az olan ve bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan rüzgar; eşanlam: limanlık.

(müh.)
Durgun enerji

Bir parçacığın hareketsiz olduğu bir eylemsiz gözlem çerçevesine göre enerjisi olup, bu parçacığın kütlesine eşdeğer olan enerji.

(bkz.)
Durgunluk

Array

(tar.)
Durgunluk enflasyonu

Üretim maliyetlerinin ve dolayısı ile fiyatların sürekli yükselmesi yanında üretimin düşüp işsizliğin artması şeklinde ortaya çıkan enflasyon içinde durgunluk ve işsizlik.

Yukarı Çık
x