Elleşmek nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Elleşmek Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

8
1)
Elleşmek

-le Elle dokunmak

2)
Elleşmek

Ağır bir yükü kaldırmak için birkaç kişi birden tutmak

3)
Elleşmek

Alışverişte, alanla satan birbirlerinin ellerini tutup sıkarak uzlaşmak

4)
Elleşmek

Birbirinin elini sıkarak güç denemesi yapmak

5)
Elleşmek

Birine dokunacak söz söylemek

6)
Elleşmek

El sıkarak selamlaşmak

7)
Elleşmek

Elle itişerek şakalaşmak

8)
Elleşmek

Yardımlaşmak

Elleşmek Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ağır bir yükü kaldırmak için bir kaç kişi birden tutmak.
Yardımlaşmak.
Uğraşmak, çalışmak.
Dokunmak,
Pehlivanların asıl güreşe başlamadan önce birbirlerini sınamaları.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ağır yükü kaldırmak için iki kişi tutmak: Şu çuvalı elleşek de galdırah.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çocuk oyunlarında eş seçmek.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eğlenmek

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Güreşte tutuşmak

6)

Tarama Sözlüğü

Tutuşmak, savaşa girişmek.
Hayırlaşmak için birbirinin elini tutup sallamak.

Elleşmek Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • E
 • L
 • L
 • E
 • Ş
 • M
 • E
 • K

Elleşmek Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • E
 • L
 • L
 • E
 • Ş
 • M
 • E
 • K

Elleşmek İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

6 Kelime
(f.)
Tekelleşmek

Tekel durumuna gelmek.

(f.)
Cebelleşmek

Çekişmek, tartışmak, münâkaşa etmek anlamına gelen cedelleşmek sözünün halk ağzındaki şekli [ Becelleşmek ve mecelleşmek söyleyişleri de vardır].

(f.)
Kelleşmek

Kel durumuna gelmek.

(f.)
Evrenselleşmek

Evrensel duruma gelmek.

(f.)
Kartelleşmek

Birleşip kartel durumuna gelmek.

(f.)
Tembelleşmek

Tembel duruma gelmek, tembel olmak: Bürokratları arttıkça Roma tembelleşti .

Yukarı Çık