Enzim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Enzim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Enzim (isim,)

biyoloji Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde

Enzim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

(anlamdaş. ferment), (Yun. en = içinde, Yun.zyme = maya, Lat. fermentum = enzim): Canlı organizmalarda meydana gelen ve sudaki çözeltisi özel bir madde üzerine, kendisi değişmeksizin etki yaparak onları sade molekül yapılı maddelere parçalayan azotu kapsar madde. Daima 'az' eki alırlar. Örnek: Lipaz, amilaz.

2)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(zooloji, kimya)

3)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.

4)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.

5)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.

Enzim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • E
  • N
  • Z
  • I
  • M

Enzim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • E
  • N
  • Z
  • I
  • M

Enzim Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Enzim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

34 Kelime
(biyom.)
Enzim karakterizasyonu

Bir enzimin katalitik aktivitesi, tepkime mekanizması, protein yapısı ve molekül ağırlığı gibi belirgin özelliklerinin ortaya konması için yapılan işlemlerin tümü; eşanlam: enzim nitelemesi.

(biyom.)
Uluslararası enzim birimi

Bir dakikada bir birim substratı ürüne dönüştüren veya bir birim ürün oluşturan enzim miktarı.

(biyom.)
Enzim tutuklaması

Substrat ve ürün moleküllerinin evreler arasında yer değiştirmesini sağlamak üzere enzimin aljinat, poliakrilamit, kitosan, agaroz gibi polimer malzemelerin içinde hapsedilmesi.

(gıda.)
Enzimatik olmayan esmerleşme tepkimesi

Maillard tepkimesi.

(biyom.)
Hareketsizleştirilmiş enzim

Hareketsizleştirme işlemi ile suda çözünmez hale getirilerek kolay kontrol edilebilme, tepkimeleri art arda katalizleyebilme, çevre koşullarına dayanıklı ve kararlı yapıya sahip olma gibi özellikler kazandırılmış enzim.

(deri.)
Enzimatik ıslatma

Derinin ıslanmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla proteolitik bir enzim ilave edilmiş ıslatma işlemi.

(biyom.)
Metalloenzim

Katalaz, peroksidaz, sitokrom oksidaz gibi kofaktörü metal iyonu olan enzim.

(deri.)
Enzimatik işlem görmüş kıl

Kılların gevşetilmesi amacıyla derinin enzim çözeltisiyle muamelesinden elde edilen kıl.

(gıda.)
Enzime dirençli nişasta

Besinsel lifler veya nişasta dışı polisakaritlerle bir arada bulunan amilolitik enzimlere dirençli nişasta tipi.

(biyom.)
Enzim replasman tedavisi

tedavisi.

(biyom.)
Enzim yerine koyma tedavisi

Genetik bozukluk nedeniyle özel bir enzimin yetersizliği veya yokluğunda hastaya bu enzimi vererek enzim derişimini arttırmak amacıyla yapılan tıbbi tedavi; eşanlam: enzim ornatma tedavisi.

Yukarı Çık