Erime nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Erime Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Erime (isim)

Erimek işi "Dışarıda karlar erimeye başlamış." - A. Ümit

Erime Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Bir katının katı evresinden ısı ve basınç etkisiyle sıvıya dönüşümü.

2)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Isı etkisiyle örüt yapıları çözülen katıların, sıvı evreye geçmeleri olayı ; donmanın tersi.

3)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

k. çözünme.

4)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Katı halden sıvı hale geçme işlemi.

5)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

kimya: Bir özdeğin, herhangi bir sıvı içerisinde özdecik ya da yükün olarak dağılması olayı.
fizik: Isı etkisiyle, katı iken sıvı durumuna geçme.

6)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Metallerin, erime sıcaklıkları üzerinde ısıtılmalarıyle, katı durumdan sıvı duruma geçmeleri olayı.

Erime Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • E
  • R
  • I
  • M
  • E

Erime Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • E
  • R
  • I
  • M
  • E

Erime Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Erime İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(göst.)
Gösterime katılma

Tiyatroda izleyicinin, oynanan oyuna fiziksel ya da duygusal olarak katılması.

(kim.)
Erime bölgesi

Bir metali safsızlıklarından arındırmak için külçe içinde bir uçtan diğerine gezdirilen erimiş dar bölge. Kupola fırınında erimenin gerçekleştiği bölge.

(inş.)
Erime akış göstergesi

Termoplastik bir polimerin akma özelliğini gösteren, belirli aralıktaki sıcaklıklarda, belirli basınçtaki bir ortamda, belirli uzunluk ve çaptaki kılcal bir  tüpten on dakika içinde geçen polimer kütlesi olarak saptanan ölçü; eşanlam: erime akış indeksi.

(yerb.)
Erime tavası

Karstik alanların düşük eğimli yüzeylerinde genellikle liken, yosun benzeri canlıların etkisi ile çözünme ve fiziksel aşınma sonucunda oluşan, desimetrik-metrik boyutta tava benzeri yapı.

(tar.)
Cerime

Osmanlı ceza hukukunda para cezası.

(cog.)
Yüzden erime

Güneş, hava sıcaklığı, yel gibi dış etkenlerin etkisiyle buzul ya da buzdağlarının yüzeylerinin erimesi.

(f.)
Erimek

Bir sıvı içinde katılığını kaybedip dağılmak, o sıvıya karışmak: “Şeker suda erir.” Isı etkisiyle sıvı durumuna gelmek, zeveban etmek: En katı cisimler bile eriyor . Eriyecek tencerede kalay . Yürü güzel yürü, yoluna yürü / Ağustosta erir dağların karı . Aşınma etkisiyle lifleri birbirinden ayrılıp incelmek, eskiyip akmak. ♦ mec. Çok zayıflamak, incelmek: Çocuğun günden güne süzüldüğü ve eridiği görülüyordu . Zâten bir sıkımlık canı vardı, şimdi büsbütün erimiş, bir deri bir kemik kalmıştı . Bir hafta içinde âdeta erimiş, küçülmüştüm . Silinip yok olmak, gitgide azalıp bitmek, tükenmek: Sesler, sıcak buğular arasında halvetlere doğru uzaklaşarak eriyorlar . Türkler’in ezilmemesi ve Rum çoğunluğu karşısında erimemesi için tedbir alınacak . Alpaslan, içindeki sıkıntının erimekte olduğunu farketti . Kendini çok fazla utanmış veya üzülmüş durumda hissetmek: Komşu çocuklarını gördükçe eriyordum . ѻ Eriyip bitmek : Yok olmak, bitmek: “Elindeki servet bir sene içinde eriyip bitti.” Mehtap olduğu zaman köpük kesiliyor, üfleyince yamaçtan aşağı uçacak, eriyip gidecek gibi bir nâzeninlik takınıyor . Yavaş yavaş helâk olmak, ölmek: Amcam, Nâciye’nin ölümüne tahammül edemeyerek eriyip gitti . Karısını, çocuklarını sefâlet içinde gördükçe eriyip bitiyor . ► Erimek fiiliyle deyimler: İçi erimek / Yüreğinin yağı erimek.

(kim.)
Erime

Katı cismin sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmesi.

Yukarı Çık