Eşitsiz nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Eşitsiz Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Eşitsiz (sıfat)

Eşit olmayan

Eşitsiz Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • E
 • Ş
 • I
 • T
 • S
 • I
 • Z

Eşitsiz Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • E
 • Ş
 • I
 • T
 • S
 • I
 • Z

Eşitsiz İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

14 Kelime
(biyom.)
Eşitsiz ortaklık

İki farklı organizma türü arasında var olan ilişkide birinin zarar görmesi veya ortadan kalkması, diğerinin ise ilişkiden etkilenmemesi.

(endst.)
Kesin eşitsizlik

Matematikte A < B veya A > B eşitsizliklerinden biri.

(elk.)
Tek yanlı eşitsizlik

A B’den küçüktür ya da küçüktür ve eşittir, A B’den büyüktür ya da büyüktür ve eşittir biçimindeki eşitsizliklerden biri.

(ist.)
Bonferroni eşitsizliği

Bir ya da daha fazla olayın gerçekleşme olasılığının aynı olayların bireysel olasılıklarının toplamını geçemeyeceğini açıklayan eşitsizlik.

(endst.)
Eşitsizlik kısıtı

Değişkenlerinin bir fonksiyonunun gerçel bir sayıdan küçük ya da eşit olması şeklinde ifade edilen kısıt.

(tar.)
Çebişef eşitsizliği

Bir rasgele değişkeninin aldığı bir değerin ortalamadan farkının mutlak değerinin, o değişkenin standart sapmasının bir sayı ile çarpımından daha büyük olma olasılığı, o sayının karesinin tersinden daha büyük olmadığını belirten ifade; eşanlam: Tchebyschev eşitsizliği.

(endst.)
Cauchy-Schwarz eşitsizliği

İç çarpım uzayında her a,b vektörleri için, bu vektörlerin iç çarpımlarının normunun, bu vektörlerin normlarının çarpımlarından küçük veya eşit olduğunu ifade eden |a.b| ≤ ||a||.||b|| eşitsizliği. ist. Olasılıkta, iki rasgele değişkenin çarpımlarının beklenen değerinin karesinin, rasgele değişkenlerin karesel beklenen değerlerinin çarpımlarından küçük veya eşit olduğunu ifade eden eşitsizlik.

(geom.)
Faz eşitsizliği

Yeniay ve dolunayda Güneş ve Ay’ın gelgite sebep olan güçleri birleşik etki edip ortalamanın üstünde gelgit ve gelgit akıntısına yol açması örneğinde olduğu gibi farklı zamanlardaki gelgit akıntılarında Ay’ın evrelerinden kaynaklanan farklar.

(müh.)
Iki taraflı eşitsizlik

Bir değişkenin verilen bir değerden büyük ya da eşitken bir diğerinden de küçük ya da eşit olduğunu gösteren ifade.

(endst.)
üçgen eşitsizliği

Genel olarak bir sözde metrik uzayında, X uzayından gelişigüzel üç  x, y, z vektör seçildiğinde ve d, x ve y arasındaki uzaklık fonksiyonu olduğunda, d <= d + d şeklinde her zaman yazılabilen eşitsizlik. müh. Bir üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamının, üçüncü kenarın uzunluğundan daha büyük olacağını belirten eşitsizlik.

(kiti.)
Sayısal eşitsizlik

Yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin varolan ekonomik ve toplumsal eşitsizliklere koşut olarak yarattığı bilişim eşitsizliği.

Yukarı Çık