Evin nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Evin Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Evin (isim)

Bir şeyin içindeki öz, lüp

2)
Evin

Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü, habbe

Evin Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

6
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(botanik)

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü.
Çok taneli başak: Şu buğday evinli.
Tohum.
Burçak başağı.
Ürün, tanelenmiş ürün: Yaylanın evini iyi olur.
Zeytin tanesi.
Hoşaf, komposto, çorba gibi yiyeceklerin içindeki taneler.
Saman haline gelmiş ot.
Ardıç meyvesi.
Yabanî ağaçların yenmeyen meyveleri.

3)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Kız
Bir şeyin içindeki öz, cevher.
Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü.
Çok taneli başak.
Tohum, tane.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Gelişmiş, dolgun taneli olma durumu, verim: Bu yıl ekinler evinli.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Pişmiş yemeğin katı kısmı: Yemeğin evininden koyma, suyundan koy.
Yaprak dolmasının bulgurlusu.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yemek zamanı, öğün.
Kez, kere.

Evin Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) House “ What is the house ”
 • ALMANCA Haus “ Was ist das Haus ”
 • İSPANYOLCA Casa “ ¿Qué es la casa ”
 • ÇİNCE 的房子 “ 什么房子 ”
 • FRANSIZCA Maison “ Qu'est-ce que la maison ”
 • Arapça البيت “ ما هو البيت ”
 • İTALYANCA Casa “ Che cosa è la casa ”
 • JAPONCA ハウス “ 何ハウス ”
 • PORTEKİZCE Casa “ O que é a casa ”

Evin Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • E
 • V
 • I
 • N

Evin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Kuşkulu uyku evin bekçisidir

Ufak bir tıkırtıdan uyanacak kadar hafif uyuyan ve tetikte olan kimse evin bekçiliğini iyi yapıyor demektir.

(Atasözü)
Evli evine, köylü köyüne

Artık dağılalım, herkes evine, işine gitsin.

(Atasözü)
Herkes evinde ağadır

Herkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır.

(Atasözü)
Imam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz

Bir şey alınması imkânı olmayan yerden, bir şeyler vermesini beklemek boştur.

(Atasözü)
ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli

Insan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.

(Atasözü)
Ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ile

Bir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.

(Deyim)
Gözleri yuvalarından (evinden) fırlamak (uğramak)

Korku, öfke ve telaşı gözlerinden belli olmak: “Cüce rolünde halkı gülmekten katıltan sırıtış, Rakım'ın bütün buruşuklarını kaplamış, ayrık gözleri evlerinden uğramış.” -H. E. Adıvar.

(Deyim)
Evin bağlamak

ürün tanelenmek, tane bağlamak, olgunlaşmak.

(Deyim)
Kırk evin kedisi

Birçok eve girip çıkan (kimse).

(Deyim)
Tok evin aç kedisi

Gereksinimi olmadığı hâlde açgözlülük eden.

(Deyim)
çocuk gibi sevinmek

çok sevinmek: “Güzel sözler duyduğunda çocuk gibi sevinir.” -A. Kabaklı.

(Deyim)
Sevinçten uçmak

çok sevinmek.

(Deyim)
Sevinci kursağında kalmak

Bir engel sebebiyle hayal kırıklığına uğramak.

(Deyim)
Sevincinden ağzı kulaklarına varmak

çok sevinmek.

(Deyim)
Sevinç yaşları (gözyaşları) dökmek

Sevinçten ağlamak: “Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı.” -H. Taner.

(Deyim)
Canevinden vurmak

En etkileyici yönünden saldırmak: “Zeki bakışı, hınzır nükteleriyle benitan geri kalmadı.” -T. Uyar.

(Deyim)
Dünyaevine girmek

Evlenmek: “Yaşları daha genç görünüyor fakat buralarda yapılan ilk iş eli ekmek tutar tutmaz olduğu için kim bilir kaç sene evvel evlendiler.” -R. N. Güntekin.

Evin Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • E
 • V
 • I
 • N

Evin İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

60 Kelime
(sant.)
Devingen sanat

Yapısında mekanik ya da rastlantısal devinim öğesi taşıyan ya da optik yanılsama yoluyla devinim duygusu uyandıran parçalar içeren sanat.

(isl.)
Dolaylı devinim reklamcılığı

Bir ürünün yararlarının, reklam yolu ile tüketiciye aktarılması.

(elk.)
Devinim dengelemesi

Bir video işaretinin içindeki zamanda devinimlerin kestirilmesi ve bu kestirimlere dayanarak bir sonraki zaman çerçevesinde her pikselin gideceği yeri belirleyerek video kodlama ve video onarımı gibi işlemlerin yürütülmesi.

(isl.)
Devinim ekonomisi ilkeleri

İnsan ve kullandığı araç, gereç ve makinelerden oluşan sistemde, işin görülmesi sırasında yapılan devinimlerin, harcanan zaman ve enerji bakımından en ekonomik yoldan yerine getirilmesi amacına yönelik ilkeler.

(elk.)
Devinim bulanıklığı

Videoda kameranın, nesnenin ya da her ikisinin birden hareketinden kaynaklanan imge bulanması.

(müh.)
Sürekli devinim makinası

Isıyı tamamen işe dönüştürerek ya da tükettiği enerjiden daha çok iş üreterek termodinamik yasalarını ihlal eden hayali makina.

()
Devinimsel gelişim

çocg. Emekleme, yürüme, koşma gibi yeterliliklerin belirli bir düzen içinde gelişimi. ruhb. Fiziksel devinim ve beceri için gerekli kas eşgüdüm ve denetiminin gelişmesi.

(topb.)
Devingen yoğunluk

Emile Durkheim'ın daha ilkel bir toplumdan daha çağdaş bir topluma geçişin anahtar kavramı olarak ileri sürdüğü, değişik hayvan türleri arasında da görülen, salt benzerler dayanışmasından organik dayanışmaya geçişte, etkileşimi besleyerek hem uzmanlık yaratan hem de uzmanlığın süreklilik koşulunu hazırlayan gözlemlenebilir ve aralıksız toplumsal ilişki artışı.

(müh.)
Devinim algılayıcı

Hareket halinde olan bir nesne üzerinden yansıyan dalgaları kullanarak, bir yere izinsiz giren insanları saptama amacıyla kullanılan aygıt; eşanlam: hareket sezici.

(müh.)
Türevin mertebesi

Bir fonksiyonun kaç kez türevinin alındığını gösteren sayı.

(kentb.)
Yatay devingenlik

Bir ülkede ya da bir kentte, insanların bir yerden bir başka yere, yaya olarak ya da taşıtlarla gitmelerindeki sıklığı gösteren ölçü. topb. Bireylerin ve toplumsal kümelerin aynı toplumsal düzeydeki ve benzer saygınlık sıralamasındaki bir yerden başka yere geçmesi.

Yukarı Çık
x