Fıkıh nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Fıkıh Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Fıkıh (i. )

( ﻓﻘﻪ ) i. (Ar. fiḳh “bir şeyi gereği gibi anlama, bilme”) İslâmiyet’in içtimâî, medenî, hukūkî, siyâsî bütün amelî hükümlerini şer’î delilleriyle birlikte açıklayan ilim: Ermenek Müftisi Molla Veliyüddin Efendi’den fıkıh ve mantık dersleri okudu (Kâtip Çelebi’den Seç.). ● Fıkhî ( ﻓﻘﻬﻰ ) sıf. (nispet eki -і ile) Fıkıhla ilgili, fıkha âit: İmâm-ı Âzam’ın şer’î delillerden istinbat ile îzah ve beyan etmiş olduğu fıkhî meselelerin sayısı seksen üç bindir (Ömer N. Bilmen). ● Fıkhiyye ( ﻓﻘﻬﻴ]ﻪ ) sıf. Fıkhî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “Ahkâm-ı fıkhiyye.”

Fıkıh Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Fıkıh (din)

b. (***) İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü

2)
Fıkıh (isim)

Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme

Fıkıh Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Fiqh “ What is fiqh ”
 • ALMANCA Fiqh “ Was ist fiqh ”
 • İSPANYOLCA El Fiqh “ ¿Cuál es el fiqh ”
 • ÇİNCE “ 什么是律 ”
 • FRANSIZCA Fiqh “ Qu'est-ce que fiqh ”
 • Arapça الفقه “ ما هو الفقه ، ”
 • İTALYANCA Fiqh “ Che cosa è fiqh ”
 • JAPONCA Fiqh “ 何fiqh ”
 • PORTEKİZCE Fiqh “ O que é fiqh ”

Fıkıh Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • F
 • I
 • K
 • I
 • H

Fıkıh Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • F
 • I
 • K
 • I
 • H

Fıkıh İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(dinb.)
Fıkıh

Bireysel ve toplumsal yaşantıda karşılaşılan yeni durum ve sorunlar karşısında akla, dinsel ilkelere ve töreye dayalı olarak bireyin ve toplumun yarar ve zararını gözeten çözümler üreten, başta ibadetler olmak üzere öteki dinsel uygulamaları düzenleyici kurallar koyan bilim. huk. tar. İslam hukuku bilimi. tar. Zaman içinde şeriatın uygulama alanında oluşan kurallar bütünü.

Yukarı Çık
x