Gak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Gak Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Gak (i. )

i. Karganın çıkardığı ses: Karga karga gak dedi / Bin duvara bak dedi (Tekerleme).

Gak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Gak (isim)

Karganın çıkardığı ses

Gak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

8
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Elma, armut kurusu

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eritilen kuyruk ve iç yağından kalan posa

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Garga sesi

4)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Güney Anadolu Kırmızısı sığırı.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

k. gah (III).
Yabanî armut, ahlat.
Ham, olmamış meyve.
bk.gaga (III).

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kurutulmuş meyve.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Meyve ve kuru yemiş (Çocuk dilinde).

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Suların aşmdırmasıyle meydana gelen taş oyuklarına dolan su birikintisi

Gak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

3 Harf
  • G
  • A
  • K

Gak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

3 Harf
  • G
  • A
  • K

Gak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

5 Kelime

Gak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

9 Kelime
(denz.)
Açık deniz dalgakıranı

Açık deniz dalga ve akıntı etkilerini azaltıp gemilerin güvenliğini sağlamak ve deniz tabanı katı madde taşınımın yapısını değiştirerek kıyı erozyonunu önlemek amacıyla kıyıdan açıkta ve kıyıya paralel olarak inşa edilen yapı.

(denz.)
Sürekli olmayan dalgakıran

Sürekli olmayan arada boşlukları olan kara ile bağlantısı olmayan dalgakıran.

(biyom.)
Megakaryosit

Miyeloid kök hücrelerden gelişen, çok parçalı çekirdeğe sahip, kan pulcuklarını da oluşturan iri kemik iliği hücresi.

(denz.)
Yüzer dalgakıran

Limanları deniz etkilerinden korumak için dalga önleyici yüzer yapı.

(denz.)
Dalgakıran

Liman ve kıyıları dalga etkisinden korumak ve kıyıların erozyona karşı koymaları gibi amaçlarla yapılan kara ile bağlantısı olan veya olmayan, taş ve beton bloklardan yapılan duvar ya da sedde şeklindeki yapılar.

(denz.)
Kazıklı dalgakıran

Seri olarak yan yana deniz tabanına çakılmış kazıklardan oluşan ve arka tarafında sakin deniz koşulları oluşturan bir dalgakıran tipidir.

()
Megak

Bk. MAGAK

()
Gak

Karganın çıkardığı ses: Karga karga gak dedi / Bin duvara bak dedi .

(f.)
Gaklamak

Gak sesi çıkarmak, gak gak diye bağırmak: Sükûtu parçalayan keskin, sivri sesleriyle gaklıyorlardı .

Yukarı Çık
x