Geda nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Geda Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Geda (i. )

( ﮔﺪﺍ ) i. (Fars. gedā ) Dilenci, yoksul, fakir: Demişsin gedâma selâm et benden / Ey şîrin-zebânım aleykümselâm (Gevherî). Ey mefhar-ı enbiyâ vü sâhib-i mi’râc / Sultân u gedâ dergehine hep muhtâc (Fıtnat Hanım). Şahla gedâ nazarında birdir (Ömer Seyfeddin). ● Gedâ-çeşm ( ﮔﺪﺍ ﭼﺸﻢ ) birl. sıf. (Ar. çeşm “göz” ile) Aç gözlü. ● Gedâ-meşreb ( ﮔﺪﺍ ﻣﺸﺮﺏ ) birl. sıf. (Ar. meşreb “yaratılış, huy” ile) Dilenci yaratılışlı: Benim ol şâh-ı gedâ-meşreb-i mülk-i dâniş / Câh u ikbâl-i cihan şîve-i idbârımdır (Hersekli Ârif Hikmet). ● Gedâyan ( ﮔﺪﺍﻳﺎﻥ ) i. (Fars. çoğul eki -ān ile) Dilenciler, fakirler: Ol demde kim hücûm-ı gedâyan için zeri / Hurşîd-i zer-feşan gibi desti ıyan verir (Nef’î). Sûrette gedâyân-ı nemed-pûş-i melâmet / Ma’nâda selâtîn-i melik-i hayl ü haşemdir (Sâmî’den).

Geda Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Geda (sıfat)

Dilenci

2)
Geda

Yoksul, fakir

Geda Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Geda “ What is Geda ”
 • ALMANCA Geda “ Was ist Geda ”
 • İSPANYOLCA Geda “ ¿Qué es Geda ”
 • ÇİNCE 疙瘩 “ 是什么疙瘩 ”
 • FRANSIZCA Geda “ Qu'est ce que Geda ”
 • Arapça Geda “ ما هو Geda ”
 • İTALYANCA Geda “ Che cosa è Geda ”
 • JAPONCA Geda “ 何はGeda ”
 • PORTEKİZCE Geda “ O que é Geda ”

Geda Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • G
 • E
 • D
 • A

Geda Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur

Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir.

Geda Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • G
 • E
 • D
 • A

Geda Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

7 Kelime

Geda İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
()
Gergedan

Tek parmaklılardan, burnunun üstende bir veya iki boynuzu bulunan, sıcak ülkelerde yaşayan, kalın derili, manda iriliğinde, saldırıcı memeli hayvan. Rhinoceros indicus: Fildişi, nâka, kuka, öd ağacı, gergedan boynuzu, mercan, bağa, narçin tespihler ve bütün bunları satan ciddî, dürüst ve ağır başlı efendi adamlar… .

(i.)
Gergedan böceği

sert bir boynuzu bulunan ve kurtçuk hâlinde iken ağaç kökü kemirerek beslenen kın kanatlı böcek. Orycies nasicornis.

(tar.)
Gergedanböcekleri

Kınkanatlılar takımında yer alan, erginlerin başının üzerinde geriye doğru kıvrılmış bir çıkıntı taşıyan, ergin ve larvaları bitkilerle ya da bitkilerin çürümekte olan kısımlarıyla beslenen türleri içeren ve en bilinen türü adi gergedanböceği olan familya.

(tar.)
Adi gergedanböceği

Kınkanatlılar takımının gergedanböcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Phyllognathus excavatus olan, erginleri - mm boyunda, parlak kırmızımsı kahverengi, ergin ve larvaları asma ve meyve fidanlarında beslenerek zarar yapan, ayrıca çürüyen organik maddelerle beslenen böcek türü.

(tar.)
Kara gergedanböceği

Kınkanatlılar takımının gergedanböcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Pentodon idiota olan, erginleri - mm boyunda, siyah renkli, arkaya doğru genişleyen bombeli bir vücuda sahip olup, ergin ve larvaları asma, ayçiçeği, şekerpancarı, buğdaygiller, tütün, patates ile meyve ağaç ve fidanlarında beslenerek zarar veren böcek türü.

(tar.)
Noktalı gergedanböceği

Kınkanatlılar takımının gergedanböcekleri familyasında yer alan, bilimsel adı Pentodon bidens punctatus olan, erginleri mm boyunda, siyah renkli, arkaya doğru genişleyen bombeli bir vücuda sahip olup, ergin ve larvaları asma, tütün, ayçiçeği, buğdaygiller, şekerpancarı gibi bitkileri kemirerek zarar veren böcek alttürü.

(i.)
Deniz gergedani

Balinagillerden, erkeklerinde bir koruma silâhı durumundaki üst çenenin son dişinin uzunluğu iki metreyi geçen, derisi esmer çizgili, balık biçiminde bir deniz memelisi. Monodon monoceros.

Yukarı Çık
x